ποιότητα Archives - Purpose Συμβουλευτική

Tag Archives for " ποιότητα "

Ανάμεσα στο Κόστος και την Ποιότητα: Η χρυσή τομή

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Στις μέρες μας τα πράγματα είναι δύσκολα για κάθε επιχείρηση. Από τη μία οι αγορές, ο ανταγωνισμός και οι συνθήκες πιέζουν συνεχώς για ανταγωνιστικές τιμές.  Οι πελάτες, από την άλλη, προσδοκούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ένα προϊόν (ή μια υπηρεσία) και κατάλληλο επίπεδο εξυπηρέτησης βασιζόμενοι στο τι προσφέρεται σε παρόμοια τιμή στην αγορά από τις ανταγωνιστικές […]

Συνεχεια...

Ποιότητα και Πελάτες: Με ποιους τρόπους μπορώ να γνωρίζω τη Γνώμη τους;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Η ποιότητα είναι ζήτημα υποκειμενικό, έχει να κάνει με τον κάθε ένα από εμάς, τα προσωπικά μας κριτήρια και τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Στο χώρο των επιχειρήσεων, η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών θα πρέπει να θεωρείται από την σκοπιά του πελάτη, να λαμβάνεται, δηλαδή, υπ’ όψη η αντίληψη που έχει ο […]

Συνεχεια...

Χαμηλή Ποιότητα: Τι σημαίνει και πως Εντοπίζεται;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Για το πώς μετράται η ποιότητα γράψαμε σε προηγούμενο άρθρο, έμφαση σήμερα όμως θέλουμε να δώσουμε στις αιτίες της κακής ποιότητας. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να εντοπίζουμε προϊόντα ή υπηρεσίες όπου η ποιότητα δεν είναι τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Οι εμπειρογνώμονες στην ποιότητα πιστεύουν ότι η πρωταρχική αιτία για την χαμηλή ποιότητας είναι η […]

Συνεχεια...

Τι είναι η Ποιότητα και πώς μετράται;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Πολλές επιχειρήσεις αποδίδουν πολλή μεγάλη σημασία στην ποιότητα και επιμαρτυρούν ότι είναι «εστιασμένες στον πελάτη», που σημαίνει ότι δίνουν έμφαση στην ικανοποίηση, αν όχι στην υπέρβαση, των προσδοκιών των πελατών τους. Τι περιλαμβάνει, όμως, πραγματικά η ποιότητα και πώς αυτή μετράται; Η ποιότητα, γενικά, ορίζεται σε δύο διαστάσεις: με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και […]

Συνεχεια...

Πόσο αξίζει η Ποιότητα;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν με οποιοδήποτε τίμημα; Αυτή φαίνεται να ήταν η επικρατούσα άποψη στη δεκαετία του ’90, οπότε η χαμηλή ποιότητα και τα φθηνιάρικα και ελαττωματικά προϊόντα έτειναν να είναι ο κανόνας και συνιστούσαν ένα πραγματικό πρόβλημα. Ωστόσο, στο χώρο της Διοικητικής επικρατούν δύο […]

Συνεχεια...