Βασίλης Φωτεινός - Purpose.gr

All Posts by Βασίλης Φωτεινός

Για τον Συγγραφέα

O Βασίλειος Φωτεινός αποφοίτησε το 2002 από το τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς και το 2005 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εργασιακή του εμπειρία επικεντρώνεται σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης επιχειρήσεων, ανάπτυξης επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων, καθώς και επιχειρησιακής ανάλυσης, ανασχεδιασμού και διαχείρισης διαδικασιών με τη χρήση ειδικού λογισμικού. Παράλληλα διαθέτει εμπειρία σε έργα που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ.

Πως η επιχειρησιακή οργάνωση επηρεάζει την τεχνολογία που χρησιμοποιείς

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Οι εργασίες καθορίζουν την τεχνολογία που θα επιλέξεις. Η αλληλεξάρτηση των εργασιών που εκτελούνται σε μια επιχείρηση, ο τρόπος, δηλαδή, με τον οποίο οι διάφορες εργασίες σχετίζονται μεταξύ τους, επηρεάζει την τεχνολογία και την οργάνωση που θα επιλέξει μία επιχείρηση. Όταν η αλληλεξάρτηση των εργασιών είναι χαμηλή, οι άνθρωποι και τα τμήματα εξειδικεύονται μεμονωμένα, δηλαδή […]

Συνεχεια...

Η τεχνολογία στις επιχειρήσεις: ανάμεσα στη μαζική και εξατομικευμένη παραγωγή

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Γύρω μας παντού είμαστε κατακλυσμένοι από τεχνολογία και τεχνολογικά επιτεύγματα. Διάφοροι συνδυασμοί δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων, τεχνικών, υλικών, μηχανών, υπολογιστών, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους για να μετασχηματίζουν εισροές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Σε τι χρησιμεύει η τεχνολογία στις επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να διαχειρίζονται και να ελέγχουν το εξωτερικό […]

Συνεχεια...

Όταν η επιχείρηση εξάγει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε άλλα πεδία ανταγωνισμού

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ετοιμάσου να ανοιχτείς σε νέα πεδία. Συχνά, μια επιχείρηση δεν μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη αξία στο πεδίο που δραστηριοποιείται και αναζητά νέα πεδία, όπου θα ανταγωνιστεί για πόρους. Η επέκταση της επιχειρησιακής στρατηγικής περιλαμβάνει την αναζήτηση νέων πεδίων, όπου η επιχείρηση θα εκμεταλλευτεί, αλλά και θα προστατεύσει τη δυνατότητά της να δημιουργεί αξία από την […]

Συνεχεια...

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Μείωση κόστους ή διαφοροποίηση προϊόντος;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Πως θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η επιχείρησή σου. Ο στρατηγικός σκοπός κάθε λειτουργικής περιοχής είναι η δημιουργία μιας θεμελιώδους ικανότητας που θα προσδώσει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μια επιχείρηση δημιουργεί αξία εφαρμόζοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις κάθε λειτουργίας της στις εισροές και μετατρέποντάς τις σε εκροές προϊόντων και υπηρεσιών. Προκειμένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα […]

Συνεχεια...

Μήπως ήρθε η ώρα να επεκταθείς στο εξωτερικό;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Η επέκταση στο εξωτερικό ανοίγει νέες πόρτες στην επιχείρηση σου. Η επέκταση στο εξωτερικό και στις διεθνείς αγορές μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων της επιχείρησης. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να επεκταθεί διεθνώς προκειμένου να δημιουργήσει αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της. #1 Μεταφορά θεμελιωδών […]

Συνεχεια...

Πώς μια επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η σημασία του Μια επιχείρηση αναπτύσσει στρατηγική για να αυξήσει την αξία που δημιουργεί για τα ενδιαφερόμενα μέρη της, δηλαδή τους μετόχους, τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, την τοπική κοινωνία κ.λπ. Μέσω της στρατηγικής, μια επιχείρηση επιδιώκει να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει θεμελιώδεις ικανότητες, ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και […]

Συνεχεια...

Πόσο απαραίτητη είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Η σημασία που έχει η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Ο όρος εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στο χρέος ή την υποχρέωση των επιχειρήσεων να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες τροφοδοτούν, προστατεύουν, ενισχύουν και προάγουν την ευημερία και την ευεξία των ενδιαφερομένων μερών και της κοινωνίας εν γένει. Για παράδειγμα, η επένδυση στις γνώσεις και τις […]

Συνεχεια...

Πώς διαμορφώνεται η κουλτούρα που επικρατεί σε μια επιχείρηση;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Οι τέσσερεις παράγοντες που διαμορφώνουν την επιχειρησιακή κουλτούρα Η επιχειρησιακή κουλτούρα, δηλαδή το σύνολο των αξιών και των κανόνων συμπεριφοράς σε μια επιχείρηση, αναδύεται από την αλληλεπίδραση τεσσάρων παραγόντων: τα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων της επιχείρησης, τον κώδικα δεοντολογίας της επιχείρησης, τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους υπαλλήλους, καθώς και την οργανωτική δομή της […]

Συνεχεια...

Πώς ενσωματώνονται οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Για να πετύχει η επιχείρηση χρειάζεται να ενσωματώνονται ομαλά οι εργαζόμενοι. Οι νεοεισερχόμενοι πρέπει να μάθουν τις αξίες και τους κανόνες συμπεριφοράς που επικρατούν στην επιχείρηση ώστε να ενσωματώνονται με ευκολότερο τρόπο. Μπορούν να ακολουθήσουν ευέλικτο ωράριο; Μπορούν να διαφωνήσουν με την άποψη των προϊσταμένων τους; Μαθαίνοντας την επιχειρησιακή κουλτούρα Για να αφομοιώσουν την επιχειρησιακή […]

Συνεχεια...

Κοινές αξίες και συμπεριφορά: η σημασία τους για την επιχείρηση

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Η σημασία τα μέλη μιας επιχείρησης να μοιράζονται κοινές αξίες Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα, ο σημαντικότερος ρόλος της οργανωτικής δομής μιας επιχείρησης είναι η άσκηση ελέγχου, δηλαδή ο συντονισμός και η υποκίνηση των ανθρώπων που εργάζονται στην επιχείρηση. Όπως μπορεί να αξιοποιηθεί η οργανωτική δομή για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την […]

Συνεχεια...

Δικτύωση των επιχειρήσεων: Πιο απαραίτητη από ποτέ

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Τι σημαίνει δικτύωση των επιχειρήσεων;  Σε όλο τον κόσμο αναδύεται μια νέα τάση στην οργάνωση των επιχειρήσεων: η δικτύωση. Η δικτύωση είναι ένας συνεργατικός σχηματισμός ανεξάρτητων επιχειρήσεων των οποίων οι δραστηριότητες συντονίζονται μέσω συμβάσεων και συμφωνιών. Πολύ συχνά μια επιχείρηση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δικτυωθεί προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της. Για παράδειγμα, ένας παραδοσιακός […]

Συνεχεια...

Λειτουργίες: Ο βασικός τρόπος να οργανώσεις την επιχείρησή σου

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ο διαχωρισμός σε λειτουργίες βοηθάει την επιχείρηση να αναπτυχθεί ομαλά. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στις περισσότερες επιχειρήσεις οι άνθρωποι με παρόμοιους και σχετικούς ρόλους ομαδοποιούνται σε λειτουργίες. Η λειτουργία δηλαδή είναι ένα τμήμα της επιχείρησης που αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται μαζί, κατέχουν παρόμοιες δεξιότητες και χρησιμοποιούν την ίδια γνώση, τα ίδια εργαλεία […]

Συνεχεια...

Πώς οργανώνεται μια επιχείρηση καθώς αναπτύσσεται;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Καθώς αναπτύσσεται η επιχείρηση, αλλάζουν και οι ανάγκες της. Μια επιχείρηση αναπτύσσεται και οργανώνεται σε λειτουργίες, όταν επιλέγει ένα σχεδιασμό που ομαδοποιεί τους υπαλλήλους στη βάση κοινών δεξιοτήτων και ειδικοτήτων ή στη βάση κοινής χρήσης των ιδίων πόρων. Για παράδειγμα, σε ένα εστιατόριο, στη λειτουργία της σάλας εντάσσονται οι σερβιτόροι και οι βοηθοί σερβιτόρου και […]

Συνεχεια...

Μήπως λίγη γραφειοκρατία χρειάζεται;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Είναι σίγουρο πως έχεις συνδέσει κι εσύ τη γραφειοκρατία με το ελληνικό δημόσιο και ότι κακό αυτό συνεπάγεται. Όταν ακούς τη λέξη γραφειοκρατία, έρχονται στο μυαλό σου επιχειρήσεις, όπου η ιεραρχία (διευθυντές, τμηματάρχες κ.λπ.) είναι αχανής, η λήψη αποφάσεων είναι συγκεντρωμένη στην κορυφή, με αποτέλεσμα οι απλοί υπάλληλοι να μην μπορούν να πάρουν πρωτοβουλία για […]

Συνεχεια...

Πώς μπορώ να ελέγξω την επιχείρησή μου, χωρίς να ορίσω επιπλέον προϊστάμενους;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Τελικά πόσους προϊστάμενους χρειάζεται η επιχείρησή σου; Όταν υπάρχουν όρια στη χρησιμότητα της άμεσης προσωπικής εποπτείας από ένα διευθυντή (π.χ. ο διευθυντής έχει να συντονίσει πολύπλοκες εργασίες και υπάρχει σημαντικός βαθμός αλληλοσύνδεσης των εργασιών που εκτελούν οι υφιστάμενοί του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά μεγάλο αριθμό υφισταμένων), τότε η επιχείρηση καλείται να […]

Συνεχεια...

Γίναμε όλοι διευθυντές: Τα προβλήματα που προκύπτουν από την ιεραρχία σε μια επιχείρηση

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Σε μια έρευνα που διεξήχθη είχε διαπιστωθεί ότι ενώ την περίοδο 1914 – 1928, ο στόλος του Βρετανικού Ναυτικού είχε μειωθεί κατά 68%, το πλήθος των αξιωματικών στεριάς που ήταν υπεύθυνοι για τη διαχείριση του στόλου είχε αυξηθεί κατά 40% και το πλήθος των ανώτατων αξιωματικών στο Λονδίνο κατά 79%. Πώς μπορεί να συνέβη κάτι […]

Συνεχεια...

Σε τι χρησιμεύει η ιεραρχία σε μια επιχείρηση;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Οι σκοποί και οι στόχοι των ενδιαφερομένων μερών μιας επιχείρησης, επιτυγχάνονται μόνο όταν οι επιχειρησιακές δεξιότητες και ικανότητες ελέγχονται μέσω της οργανωτικής δομής. Δηλαδή με την οργανωμένη ιεραρχία.  Οι δραστηριότητες των εργαζομένων θα ήταν ασυνάρτητες χωρίς μια δομή που αναθέτει ρόλους σε ανθρώπους και διευθύνει τις δραστηριότητες των ανθρώπων και των λειτουργιών της επιχείρησης και […]

Συνεχεια...

Τι σημαίνει ότι μια επιχείρηση είναι καλά στημένη; Μεταξύ ομογενοποίησης και διαφοροποίησης

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα ότι η τέχνη της οργάνωσης των ανθρώπων σε επιχειρήσεις περιλαμβάνει αποφάσεις. Και οι αποφάσεις αυτές μπορεί να αφορούν το είδος της εξειδίκευσης της εργασίας, των μηχανισμών ομογενοποίησης, του βαθμού συγκεντρωτισμού των αποφάσεων, καθώς και του βαθμού τυποποίησης που θα επιλεγεί. Αλλά ποιοι παράγοντες καθορίζουν αυτές τις αποφάσεις; #1. Η μορφή […]

Συνεχεια...

Τυποποίηση στην επιχείρηση: Αναγκάζοντας τον πελάτη να προσαρμοστεί

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Πολλές φορές θα έχεις έρθει αντιμέτωπος με έναν υπάλληλο της εξυπηρέτησης πελατών, ο οποίος, αν και έχει εμφανώς όλη την καλή διάθεση να δώσει λύση στο πρόβλημά σου, αδυνατεί να το πράξει, καθώς είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τους κανόνες της επιχείρησής του. Ο ρόλος των κανόνων στις επιχειρήσεις Οι γραπτοί κανόνες, οι κανόνες χειρισμού των […]

Συνεχεια...

Ισορροπώντας την επιχείρηση ανάμεσα στο Συγκεντρωτικό και Αποκεντρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο σε επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι να μην αναλαμβάνουν ευθύνες ή να μη διακινδυνεύουν. Προσβλέπουν πάντα στο αφεντικό για κατευθύνσεις και επίβλεψη, ειδικά αν το κλίμα είναι συγκεντρωτικό. Ως αποτέλεσμα, η λήψη αποφάσεων είναι αργή και δύσκαμπτη και χάνονται ευκαιρίες για να δημιουργήσει αξία η επιχείρηση. Η συγκρότηση ιεραρχίας υποτίθεται ότι βελτιώνει […]

Συνεχεια...

Χάος στην εταιρία: Ισορροπώντας ανάμεσα στη διαφοροποίηση και την ομογενοποίηση

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Σίγουρα θα έχει τύχει να βρεθείς σε εταιρίες όπου το κάθε τμήμα δεν γνωρίζει τι κάνει το διπλανό του. Ο κάθε υπάλληλος ξέρει μόνο το δικό του κομμάτι ευθύνης και δεν έχει καμιά ιδέα για το τι γίνεται πέρα από αυτό και εσύ προσπαθείς απεγνωσμένα να βγάλεις άκρη. Αυτό το άγχος έχει δημιουργηθεί επειδή η […]

Συνεχεια...

Καταμερισμός Εργασιών: Πώς να οργανώσω τους ανθρώπους στην επιχείρησή μου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Η βασική σχεδιαστική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η αποτελεσματική διαχείριση της αυξανόμενης περιπλοκότητας των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τους. Στην αρχή, σε μια μικρή επιχείρηση, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες εκτελούν σχεδόν όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και ο καταμερισμός εργασιών είναι χαμηλός. Καθώς ο όγκος της δουλειάς αυξάνει, οι επιχειρήσεις καλούνται να αυξήσουν τον καταμερισμό […]

Συνεχεια...

Όταν το Κόστος Διαχείρισης των σχέσεων της επιχείρησης μετατρέπεται σε παθογένεια

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Όπως αναφέραμε και σε άλλο άρθρο μας, οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους άλλους, προκειμένου να αποκτήσουν τους πόρους που έχουν ανάγκη για να λειτουργήσουν και είναι υποχρεωμένες να ελέγξουν τις συμβιωτικές και ανταγωνιστικές αλληλεξαρτήσεις με άλλα μέρη. Περισσότερα μπορείς να βρεις εδώ: Όταν μια επιχείρηση εξαρτάται από τους άλλους και εδώ: Στρατηγικές για τη διαχείριση συμβιωτικών […]

Συνεχεια...

Στρατηγικές για τη διαχείριση συμβιωτικών και ανταγωνιστικών αλληλεξαρτήσεων

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Όπως έχουμε αναφέρει, όλες οι επιχειρήσεις έχουν εξαρτήσεις από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες. Για τη διαχείριση αυτών των αλληλεξαρτήσεων, οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα στρατηγικών να επιλέξουν. Όσο πιο επίσημη είναι η μορφή συνεργασίας, τόσο μεγαλύτερο είναι και το προδιαγεγραμμένο πεδίο συντονισμού. Ας εξετάσουμε τις στρατηγικές συμβιωτικών αλληλεξαρτήσεων με συντομία, ξεκινώντας από τη λιγότερο […]

Συνεχεια...

Όταν μια επιχείρηση εξαρτάται από τους άλλους

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Οι πόροι που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, βρίσκονται εκτός της επιχείρησης, στο περιβάλλον της. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν κάθε επιχείρηση εξαρτάται και από τους άλλους. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διαχειριστούν τις συναλλαγές τους με το περιβάλλον τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τους πόρους που έχουν ανάγκη. Επιθυμούν η πρόσβαση στους πόρους να […]

Συνεχεια...

Τι προκαλεί αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Οι επιχειρήσεις δε λειτουργούν στο κενό, αλλά αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Ο στόχος κάθε επιχείρησης είναι να διαχειριστεί τις δυνάμεις που κυριαρχούν στο περιβάλλον της, την αβεβαιότητα, ώστε να αποκτήσει τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Κάθε επιχείρηση αποφασίζει πρώτα ποιους πελάτες θα εξυπηρετεί και στη συνέχεια […]

Συνεχεια...

Γιατί είναι απαραίτητοι οι ηθικοί κανόνες στο επιχειρείν;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ένας από τους κυριότερους λόγους για τον οποίο οι ηθικοί κανόνες καθορίζουν τη δράση των ανθρώπων, είναι για να μετριάσουν τον εγωισμό και την ιδιοτέλειά τους. Ένας τρόπος για να κατανοήσουμε την ιδιοτέλεια, είναι να αναλογιστούμε την τραγωδία της κοινοκτημοσύνης. Όταν η γη είναι κοινόχρηστη, είναι δηλαδή δυνατή η χρήση της απ’ όλους, και οι […]

Συνεχεια...

Ηθική: Πότε μια επιχειρηματική απόφαση είναι ηθικά σωστή;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Κάθε επιχειρηματική απόφαση, κάθε ενέργεια έχει κόστη και οφέλη, τα οποία θα πρέπει να επιμεριστούν στα ενδιαφερόμενα μέρη. Πώς θα εξισορροπήσουν τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών; Όταν ζυγίζονται ή συγκρίνονται ανταγωνιστικές αξιώσεις ή δικαιώματα διαφορετικών ομάδων, ανακύπτουν ηθικά διλήμματα. Για παράδειγμα, είναι ηθικά αποδεκτό να γίνονται δοκιμές καλλυντικών στα ζώα; Ενδεχομένως όχι. Αν όμως οι […]

Συνεχεια...

Διευθύνων Σύμβουλος: Ο ρόλος και οι ευθύνες του σε κάθε επιχείρηση

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ο διευθύνων σύμβουλος σε μια Α.Ε. ή ο διαχειριστής σε μια Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. είναι ο απόλυτος υπεύθυνος για το σχεδιασμό της στρατηγικής και της πολιτικής μιας επιχείρησης. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι το πιο ισχυρό πρόσωπο σε μια επιχείρηση, καθώς ελέγχει την κατανομή των πόρων για τη δημιουργία αξίας. Πώς όμως ο διευθύνων σύμβουλος επηρεάζει […]

Συνεχεια...

Για ποιους υπάρχουν οι επιχειρήσεις;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Έχουμε αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις υπάρχουν και ευημερούν στο βαθμό που δημιουργούν αξία. Αξία όμως για ποιον; Πολλοί θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις υπάρχουν αποκλειστικά για να παράγουν κέρδη για τους ιδιοκτήτες τους. Άλλοι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να ευημερήσει μια επιχείρηση αν δεν έχει ικανοποιημένους πελάτες. Επίσης, δύσκολα μια επιχείρηση θα είναι επιτυχημένη αν δεν […]

Συνεχεια...

Τι κάνει μια επιχείρηση επιτυχημένη;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Κάθε επιχείρηση για να είναι επιτυχημένη πρέπει να προσφέρει αξία στους πελάτες της. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται να ικανοποιείται μια σειρά από παραμέτρους. Καθώς οι επιχειρηματίες και τα στελέχη είναι υπεύθυνα για την αξιοποίηση των επιχειρησιακών πόρων με τρόπο που μεγιστοποιεί την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί αξία (και να ευημερεί), είναι σημαντικό να […]

Συνεχεια...

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρουν οι επιχειρήσεις;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Πολλοί άνθρωποι που αναζητούν τις συμβουλές μας, μάς ρωτούν: ποιο το νόημα να ιδρύσω μια επιχείρηση από τη στιγμή που μπορώ να εργαστώ μόνος μου ως ελεύθερος επαγγελματίας; Ο λόγος που η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιείται σε οργανωμένες επιχειρήσεις, είναι ότι όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται, μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερη αξία απ’ ότι όταν εργάζονται μεμονωμένα. […]

Συνεχεια...

Δημιουργώντας Αξία: Κάνε την επιχείρησή σου να ευημερεί

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Συχνά τίθεται το ερώτημα: γιατί μερικές επιχειρήσεις τα καταφέρνουν, ενώ άλλες αδυνατούν να επιβιώσουν, παρ’ ότι ανταγωνίζονται  στην ίδια αγορά με τις πρώτες; Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση να ευημερεί; Η απάντηση μπορεί να φαίνεται απλή, στην πράξη όμως αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτονόητη: οι επιχειρήσεις υπάρχουν και ευημερούν στο βαθμό που δημιουργούν […]

Συνεχεια...

Γιατί οι άνθρωποι ιδρύουν νέες επιχειρήσεις;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Λίγα πράγματα στη σημερινή εποχή είναι τόσο σημαντικά ή θεωρούνται δεδομένα, όσο οι επιχειρήσεις. Παρ’ ότι καθημερινά απολαμβάνουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, σπανίως μπαίνουμε στον κόπο να αναρωτηθούμε πώς αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παράγονται και γιατί κάποιοι ιδρύουν αυτές τις επιχειρήσεις. Πολύ συχνά σκεπτόμαστε τις επιχειρήσεις μόνο όταν […]

Συνεχεια...

Παροχή Κινήτρων: Τι παρακινεί τους εργαζομένους;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ενστικτωδώς οι πιο πολλοί θα απαντούσαμε ότι αυτό που παρακινεί τους εργαζομένους είναι τα χρήματα. Η ψυχολογία όμως διδάσκει, ότι οι άνθρωποι υποκινούνται και από χρηματικά αλλά και από μη χρηματικά κίνητρα, προκειμένου να δράσουν κατά τρόπο που προσδοκούν ότι θα τους αποδώσει τις ανταμοιβές που επιθυμούν και θα τους προφυλάξει από τις ποινές που […]

Συνεχεια...

Δείκτες Πρόγνωσης και Απολογισμού: Πώς να τους αξιοποιείς στη διοίκηση των επιχειρήσεων

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δείκτες πρόγνωσης της επιχειρηματικής επίδοσης, προκειμένου να κινητοποιήσουν και να αξιολογήσουν τους υπαλλήλους τους, να μεταδώσουν τον προγραμματισμό και τα αποτελέσματα σε αυτούς, καθώς και να αξιολογήσουν τη χρηματοοικονομική επίδοση της ίδιας της επιχείρησης. Οι δείκτες πρόγνωσης είναι μέτρα που προσδιορίζουν τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά αποτελέσματα με στόχο την καθοδήγηση […]

Συνεχεια...

Προϋπολογισμός: Εφικτά ή Ιδεατά πρότυπα κόστους;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Σε προηγούμενο άρθρο, μιλήσαμε για τα πρότυπα ή προϋπολογιστικά κόστη, τα οποία θέτει ως στόχο η επιχείρηση. Ωστόσο, γεννάται το ερώτημα: πόσο δύσκολα θα πρέπει να επιτυγχάνονται τα πρότυπα κόστη; Θα πρέπει να τίθενται πρότυπα τα οποία σπάνια θα υπερβαίνονται από τα πραγματικά κόστη; Ή, μήπως, θα πρέπει τα πρότυπα κόστη να είναι τόσο δύσκολα […]

Συνεχεια...

Πώς μπορώ να ελέγξω αποτελεσματικά τα κόστη της επιχείρησής μου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Κάθε σύστημα ελέγχου έχει τρία βασικά μέρη: ένα προκαθορισμένο, ή αλλιώς πρότυπο επίπεδο επίδοσης, ένα μέτρο της πραγματικής επίδοσης και τη σύγκριση της πρότυπης και πραγματικής επίδοσης. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα θερμοστάτη ενός κλιματιστικού, ή ενός θερμοσίφωνα, με τον οποίο είμαστε όλοι εξοικειωμένοι. Ο θερμοστάτης αποτελείται από τρία μέρη. Πρώτον, έχει μια προκαθορισμένη, ή […]

Συνεχεια...

Πρόβλεψη Πωλήσεων: οι παράμετροι που πρέπει να λάβεις υπόψη

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Όλες οι επιχειρήσεις έχουν δύο κοινά όταν έρχεται η ώρα να προβλέψουν τις πωλήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών τους: 1) αναγνωρίζουν ότι η πρόβλεψη πωλήσεων είναι κρίσιμης σημασίας για τον προγραμματισμό της επιχείρησης και 2) ομολογούν ότι τους είναι πολύ δύσκολο να την πραγματοποιήσουν με ακρίβεια. Η πρόβλεψη πωλήσεων είναι η διαδικασία να «προφητεύσει» […]

Συνεχεια...

Προϋπολογισμός: 5 λόγοι που κάθε επιχείρηση τον χρειάζεται

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ο προϋπολογισμός είναι ένα αναλυτικό σχέδιο, εκφρασμένο σε ποσοτικούς όρους, που προσδιορίζει πώς μια επιχείρηση θα αποκτήσει και θα αξιοποιήσει παραγωγικούς πόρους σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. μήνας, έτος κ.λπ.). Η διαδικασία σύνταξης ενός προϋπολογισμού υπηρετεί πέντε βασικούς σκοπούς: #1 Σχεδιασμός Ο πιο προφανής σκοπός ενός προϋπολογισμού είναι να ποσοτικοποιήσει ένα σχέδιο δράσης .Η σύνταξη […]

Συνεχεια...

Στρατηγικός Σχεδιασμός: επίτευξη και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Κάθε επιχείρηση υπηρετεί ορισμένους σκοπούς, όπως η κερδοφορία, η ανάπτυξη ή η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Για να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί, ο επιχειρηματίας περιοδικά (ή ακόμα και συνεχώς) είναι απαραίτητος ο στρατηγικός σχεδιασμός. Ο πρωτεύων στόχος αυτής της άσκησης είναι η επίτευξη και διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Σε αυτήν τη διαδικασία, […]

Συνεχεια...

Όταν οι Περιορισμοί της επιχείρησης υπαγορεύουν τις επιχειρηματικές της αποφάσεις

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Σε προηγούμενο άρθρο μας μιλήσαμε για τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει μια επιχείρηση και οι οποίοι καθορίζουν τη συνολική παραγωγική δυναμικότητά της. Η παραγωγική δυναμικότητα μιας επιχείρησης είναι η δυνατότητά της να μετατρέπει πόρους σε προϊόντα και υπηρεσίες στη μονάδα του χρόνου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν περιορισμοί. Ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουμε […]

Συνεχεια...

Πώς να επιλέξω τους πελάτες μου, όταν δεν μπορώ να τους εξυπηρετήσω όλους;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που λαμβάνει μια επιχείρηση αφορά το ποια προϊόντα και υπηρεσίες να προσφέρει. Για όλες τις επιχειρήσεις, ο εφικτός όγκος και μείγμα προϊόντων περιορίζεται από τη διαθέσιμη δυναμικότητα (δηλαδή τους περιορισμένους πόρους). Για παράδειγμα, αναλογίσου τα ακόλουθα: ένα βιβλιοπωλείο μπορεί να διαθέσει τα περιορισμένα ράφια που διαθέτει για τη πώληση βιβλίων ή […]

Συνεχεια...

Αποτελεσματικό Μίγμα Προϊόντων: Το παράδειγμα των φούρνων

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Θα έχεις παρατηρήσει χωρίς αμφιβολία τη νέα τάση που τείνει να επικρατήσει στους φούρνους. Ο παραδοσιακός φούρνος που έψηνε σχεδόν μόνο ψωμί έχει δώσει τη θέση του σε μια επιχείρηση που προσφέρει από σχετικά απλά μέχρι πολύ περίπλοκα έτοιμα γεύματα, που είτε παρασκευάζει η ίδια, είτε μεταπωλεί. Διάφορα είδη ψωμιών, κουλούρια, κριτσίνια, μπισκότα, βουτήματα, παξιμάδια, […]

Συνεχεια...

Λειτουργική Μόχλευση: Πόσο δεσμευτικές πρέπει να είναι οι επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνω;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Αυτό είναι όντως ένα ενδιαφέρον ερώτημα και θέμα που πραγματικά αξίζει να μας απασχολήσει. Η Λειτουργική Μόχλευση επηρεάζει απόλυτα την κερδοφορία, άρα και τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Καλό είναι όμως να το δούμε με ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι μία επιχείρηση πουλά κουλούρια, τα οποία τα αγοράζει π.χ. € 0,30 και τα διαθέτει στην τιμή των […]

Συνεχεια...

Καταφέρνουν τελικά κάτι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν μεγάλη Ποικιλία επιλογών;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι αλήθεια ότι η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών τονώνει τη δημιουργικότητα και τη ζωτικότητα της επιχείρησης, όπως είναι αλήθεια επίσης και ότι επιχειρήσεις με εκτεταμένη ποικιλία προϊόντων πραγματοποιούν περισσότερα έσοδα. Ωστόσο, η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η διεύρυνση της ποικιλίας αυξάνει τα κόστη, ακόμα […]

Συνεχεια...

Το φαινόμενο της Μάθησης (ή το κόστος του ατζαμή)

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ενδεχομένως θυμάσαι την πρώτη φορά που προσπάθησες να χρησιμοποιήσεις τον επεξεργαστή κειμένου στον υπολογιστή σου. Ενώ ήσουν απελπιστικά αργός, η αποδοτικότητά σου βελτιωνόταν καθώς αποκτούσες ολοένα και μεγαλύτερη εμπειρία. Στην πράξη, η εμπειρία, ή η μάθηση, επηρεάζει έκδηλα το κόστος εργασίας που απαιτείται για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, το κόστος της κατασκευής ενός […]

Συνεχεια...

Η σημασία της Εκτίμησης του Κόστους σε μια επιχείρηση

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Συνήθως όταν δοκιμάζεται ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα, δίνεται περισσότερο έμφαση σε θέματα απόκτησης των απαιτούμενων πόρων για το ξεκίνημά του (κεφάλαιο, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, άνθρωποι κ.λπ.), στον άρτιο σχεδιασμό των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να τύχουν ευνοϊκής αντιμετώπισης από την αγορά, και, βέβαια, στην άγρα πελατών, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να ξεκινήσει η εισροή […]

Συνεχεια...

Ποιο Σύστημα Κοστολόγησης ταιριάζει στην επιχείρησή μου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναρωτηθούν και να απαντήσουν σε ένα πλήθος ερωτήσεων αναφορικά με τη φύση της πληροφορίας που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τη λήψη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές έχουν άμεση επίπτωση στο σχεδιασμό του κοστολογικού συστήματος που θα επιλέξουν, το οποίο θα συγκεντρώνει το κόστος παραγωγής και θα […]

Συνεχεια...

Φύρα: το σαράκι που τρώει τις επιχειρήσεις

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Αν έχεις ξεκινήσει κάποια εργασία την οποία στη μέση την παράτησες ανολοκλήρωτη και ξεκίνησες στη συνέχεια μια νέα, τότε κατανοείς την έννοια της φύρας. Από την εμπειρία σου καταλαβαίνεις ότι η φύρα, είτε αφορά ένα γεύμα το οποίο κάηκε στο ψήσιμο, είτε αφορά την ετήσια συνδρομή σου στο γυμναστήριο την οποία εγκατέλειψες τον πρώτο μήνα, […]

Συνεχεια...

Έγκαιρη Διαχείριση: Πώς μπορεί να μεταμορφώσει την επιχείρησή μου

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ο στόχος της έγκαιρης διαχείρισης των διαδικασιών είναι η προμήθεια, παραγωγή και διανομή υπηρεσιών και προϊόντων ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται. Η έγκαιρη διαχείριση δεν πρεσβεύει απλώς την εξάλειψη των αποθεμάτων που μειώνει το κόστος διατήρησής τους, αλλά απαιτεί παράλληλα υψηλής ποιότητας διαδικασίες. Τα ελαττωματικά προϊόντα είναι ασύμβατα με την έγκαιρη διαχείριση, γιατί, θεωρητικά τουλάχιστον, στα […]

Συνεχεια...

Υποστηρικτικά Τμήματα: Μήπως έχω ένα μικρό Δημόσιο μέσα στην επιχείρησή μου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Όπως έχουμε τονίσει και σε άλλα μας άρθρα, οι πελάτες αγοράζουν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μόνο εάν θεωρούν ότι η αξία του ανταποκρίνεται ή υπερβαίνει την τιμή την οποία χρεώνονται. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί μια ισχυρή αρχή για τη χρήση των πόρων της επιχείρησης σε παραγωγικές διαδικασίες. Ωστόσο, τα υποστηρικτικά τμήματα μιας επιχείρησης λειτουργούν χωρίς […]

Συνεχεια...

Outsourcing: Πρέπει τελικά μια επιχείρηση να τα κάνει όλα μόνη της;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Οι επιχειρήσεις συχνά έρχονται αντιμέτωπες με το δίλημμα εάν θα πρέπει να εκτελούν όλες τις παραγωγικές τους διαδικασίες από μόνες τους ή θα πρέπει να αναθέτουν εξωτερικά σε υπεργολάβους μερικές ή τμήματα αυτών (outsourcing). Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις καλούνται να αποφασίσουν πώς θα υποστηρίξουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες με την παροχή π.χ. υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, διαχείρισης […]

Συνεχεια...

Μετεγκατάσταση Επιχείρησης: Κάποτε το μεγαλύτερο σημαίνει και καλύτερο

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Τα υψηλά κόστη λειτουργίας των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα παραγωγής οδηγούν σε υψηλό μέσο κόστος. Τα υψηλά μέσα κόστη είναι, ενδεχομένως, αποδεκτά, όταν ένα νέο εγχείρημα κάνει τα πρώτα βήματά του, ή σε ειδικές περιπτώσεις που δημιουργείται ανωμαλία στη ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. Μακροπρόθεσμα, όμως, τα μέσα κόστη […]

Συνεχεια...

Αποδοτικότητα: Γιατί τελικά πρέπει η επιχείρησή μου να είναι Αποδοτική και πως μετράται αυτό;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Συνήθως οι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται για την κερδοφορία, πόσα δηλαδή λεφτά αποφέρει η επιχείρησή τους. Αυτό, όμως, τελικά είναι το αποτέλεσμα του πώς η επιχείρηση διαχειρίζεται τις διαστάσεις του κόστους, του χρόνου και της ποιότητας για να προσφέρει αξία στους πελάτες της. Κατά συνέπεια, για να διαχειριστεί κανείς αποτελεσματικά την κερδοφορία μιας επιχείρησης θα πρέπει να […]

Συνεχεια...

Αποτελεσματική διαχείριση του Χρόνου στις επιχειρήσεις

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ο χρόνος μας πιέζει όλους, αλλά ειδικά στο επιχειρηματικό τοπίο ακόμα πιο πολύ. Τώρα πια οι συνθήκες αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό και χρειάζεται συνεχής εγρήγορση. Ο ανταγωνισμός που επικρατεί στις αγορές είναι ακόμα πιο σκληρός και πιέζει τις επιχειρήσεις για ολοένα και συντομότερους χρόνους: ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που αποτελεί την περίοδο μεταξύ […]

Συνεχεια...

Ανάμεσα στο Κόστος και την Ποιότητα: Η χρυσή τομή

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Στις μέρες μας τα πράγματα είναι δύσκολα για κάθε επιχείρηση. Από τη μία οι αγορές, ο ανταγωνισμός και οι συνθήκες πιέζουν συνεχώς για ανταγωνιστικές τιμές.  Οι πελάτες, από την άλλη, προσδοκούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ένα προϊόν (ή μια υπηρεσία) και κατάλληλο επίπεδο εξυπηρέτησης βασιζόμενοι στο τι προσφέρεται σε παρόμοια τιμή στην αγορά από τις ανταγωνιστικές […]

Συνεχεια...

Ποιότητα και Πελάτες: Με ποιους τρόπους μπορώ να γνωρίζω τη Γνώμη τους;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Η ποιότητα είναι ζήτημα υποκειμενικό, έχει να κάνει με τον κάθε ένα από εμάς, τα προσωπικά μας κριτήρια και τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Στο χώρο των επιχειρήσεων, η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών θα πρέπει να θεωρείται από την σκοπιά του πελάτη, να λαμβάνεται, δηλαδή, υπ’ όψη η αντίληψη που έχει ο […]

Συνεχεια...

Χαμηλή Ποιότητα: Τι σημαίνει και πως Εντοπίζεται;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Για το πώς μετράται η ποιότητα γράψαμε σε προηγούμενο άρθρο, έμφαση σήμερα όμως θέλουμε να δώσουμε στις αιτίες της κακής ποιότητας. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να εντοπίζουμε προϊόντα ή υπηρεσίες όπου η ποιότητα δεν είναι τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Οι εμπειρογνώμονες στην ποιότητα πιστεύουν ότι η πρωταρχική αιτία για την χαμηλή ποιότητας είναι η […]

Συνεχεια...

Τι είναι η Ποιότητα και πώς μετράται;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Πολλές επιχειρήσεις αποδίδουν πολλή μεγάλη σημασία στην ποιότητα και επιμαρτυρούν ότι είναι «εστιασμένες στον πελάτη», που σημαίνει ότι δίνουν έμφαση στην ικανοποίηση, αν όχι στην υπέρβαση, των προσδοκιών των πελατών τους. Τι περιλαμβάνει, όμως, πραγματικά η ποιότητα και πώς αυτή μετράται; Η ποιότητα, γενικά, ορίζεται σε δύο διαστάσεις: με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και […]

Συνεχεια...

Πόσο αξίζει η Ποιότητα;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν με οποιοδήποτε τίμημα; Αυτή φαίνεται να ήταν η επικρατούσα άποψη στη δεκαετία του ’90, οπότε η χαμηλή ποιότητα και τα φθηνιάρικα και ελαττωματικά προϊόντα έτειναν να είναι ο κανόνας και συνιστούσαν ένα πραγματικό πρόβλημα. Ωστόσο, στο χώρο της Διοικητικής επικρατούν δύο […]

Συνεχεια...

Ζημιογόνοι Πελάτες: Τι τακτική να ακολουθήσεις;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Έστω ότι μία επιχείρηση έχει αναλύσει την κερδοφορία της ανά πελάτη (ή κατηγορία πελατών) και έχει εντοπίσει ότι ορισμένοι πελάτες της είναι ζημιογόνοι. Τι εναλλακτικές επιλογές έχει στη διάθεσή της προκειμένου να βελτιώσει την κερδοφορία από τους πελάτες της; Ας τις δούμε συνοπτικά: να διατηρήσει την υπάρχουσα κατάσταση, να μην κάνει τίποτε να απορρίψει τους […]

Συνεχεια...

Ικανοποίηση Πελάτη και Κερδοφορία

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ακούμε συχνά πια τον όρο Ικανοποίηση Πελάτη και πασχίζουμε να έχουμε τους πελάτες μας όλο και πιο ικανοποιημένους. Τι επίδραση έχει όμως αυτό στην Κερδοφορία της Επιχείρησης; Η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Καταρχάς η οικονομική θεωρία για την ικανοποίηση πελάτη προτάσσει ότι αν μια υπηρεσία είναι χρήσιμη, αλλά προσφέρεται […]

Συνεχεια...

Ανάλυση Κερδοφορίας ανά πελάτη: Δημοφιλής και απαραίτητη

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Γνωρίζεις κάθε προϊόν ή επιχειρησιακή περιοχή τι κέρδη σου φέρνει, αλλά έχεις την ίδια πληροφόρηση και για κάθε πελάτη; Αν όχι, είναι καιρός να αρχίσεις και εσύ να κάνεις Ανάλυση Κερδοφορίας ανά Πελάτη. Η ανάλυση κερδοφορίας ανά πελάτη είναι μια προσέγγιση που προσδιορίζει τα κόστη και τα οφέλη από την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πελατών (ή κατηγοριών […]

Συνεχεια...

Γιατί θα πρέπει να διαχειρίζομαι Αποτελεσματικά τις Δραστηριότητες της επιχείρησής μου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Οι επιχειρηματίες πολύ συχνά εστιάζουν την προσοχή τους στην επίτευξη της τελικής κερδοφορίας. Αυτό είναι αρκετά λογικό, καθώς οι επιχειρήσεις υπάρχουν πρωτίστως για να παράγουν κέρδη. Ωστόσο, τα κέρδη αυτά δεν παράγονται αυτόματα, ούτε με τρόπο μαγικό. Η κερδοφορία της επιχείρησης προϋποθέτει πιστούς και ικανοποιημένους πελάτες, κάτι που απαιτεί η επιχείρηση να λειτουργεί σωστά. Για […]

Συνεχεια...

Ποιες δραστηριότητες προσθέτουν Αξία στους πελάτες μου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Η αλήθεια είναι πως όλοι κρινόμαστε από την αξία που προσφέρουμε. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υψηλή αξία συνολικά στους πελάτες τους είναι αυτές που έχουν επιτυχία για πολλά χρόνια και, αντίθετα, αυτές που δεν προσφέρουν ιδιαίτερη αξία, απλά εξαφανίζονται. Άρα επιθυμούμε να προσφέρουμε υψηλή αξία στους πελάτες μας και το αμέσως επόμενο και πρακτικό ζήτημα […]

Συνεχεια...

Προσφέρεις αρκετή Αξία στους πελάτες σου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Στο σημερινό υπερ-ανταγωνιστικό περιβάλλον, μία επιχείρηση θα πρέπει να σπαταλά τους ελάχιστους δυνατούς πόρους σε δραστηριότητες μη προστιθέμενης αξίας, καθώς το ίδιο κάνουν και οι ανταγωνιστές: αγωνίζονται να προσφέρουν περισσότερη αξία στους πελάτες σε χαμηλότερο κόστος. Για παράδειγμα, πολλές επιχειρήσεις έχουν εξαλείψει διάφορα ενδιάμεσα στάδια σε σύνθετες διαδικασίες τους. Και αυτό γιατί διαπίστωσαν ότι τα […]

Συνεχεια...

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω τις Δραστηριότητες που εκτελούνται στην επιχείρησή μου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Για να μπορέσεις να κάνεις την επιχείρησή σου να αποδίδει στο μέγιστο, πρέπει πρώτα από όλα να οργανώσεις τις εργασίες και τις δραστηριότητες που υπάρχουν σε αυτήν. Και για να γίνει αυτό πρέπει να τις αναγνωρίσεις, να τις κατηγοριοποιήσεις και να τις κατατάξεις. Συνήθως οι επιχειρήσεις καταγράφουν τις δραστηριότητές τους με διαφόρους τρόπους, μεταξύ των […]

Συνεχεια...

Πώς μπορώ να έχω αξιόπιστη Κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρησή μου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Προκειμένου να μπορείς να τιμολογήσεις σωστά τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή σου, πρέπει να γνωρίζεις το κόστος ανά μονάδα παραγωγής, κάτι όχι και τόσο εύκολο πάντα. Άρα αυτό που χρειάζεσαι είναι να κάνεις κοστολόγηση με μέθοδο και σύστημα με την βοήθεια της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (activity based costing) […]

Συνεχεια...

Γιατί πολλές φορές μια πρόχειρη κοστολόγηση είναι παραπλανητική;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Σε προηγούμενο άρθρο αναφέραμε γιατ είναι σημαντική η σωστή κοστολόγηση. Σήμερα θα συζητήσουμε πως γίνεται σωστά. Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης που χρησιμοποιούν οι περισσότερες επιχειρήσεις αδυνατούν να καταλογίσουν τις έμμεσες δαπάνες απευθείας στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις αυτές κατανέμουν τις έμμεσες δαπάνες τους στα προϊόντα με τη χρήση γενικών συντελεστών όπως οι […]

Συνεχεια...

Γιατί είναι σημαντική η σωστή κοστολόγηση ενός Έργου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Όταν σχεδιάζεις ένα έργο, πρέπει να μπορείς να το κοστολογήσεις και σωστά, προκειμένου να κάνεις αντίστοιχα συμφέρουσα και για την επιχείρησή σου, οικονομική προσφορά. Η κοστολόγηση έργου αντιμετωπίζει κάθε ξεχωριστό έργο σαν τη μονάδα εκροής της επιχείρησης και αντιστοιχεί κόστη σε αυτά σύμφωνα με τις αναλώσεις πόρων. Έργο μπορεί να είναι οτιδήποτε, οποιοδήποτε project αναλάβει […]

Συνεχεια...

Ανέλαβες την υλοποίηση κάποιου έργου; Προσοχή στις κακοτοπιές…

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Η διαχείριση και υλοποίηση έργων απαιτεί προσοχή στην ποιότητα, την ικανοποίηση του πελάτη, τα κόστη, καθώς και την προσήλωση στα χρονοδιαγράμματα. Όταν τα έργα καθυστερούν ή τα κόστη υπερβαίνουν τα αναμενόμενα, πολλοί διαχειριστές έργων μπαίνουν στον πειρασμό να κάνουν συμβιβασμούς στην ποιότητα ή ακόμα και να εξαπατήσουν. Τέτοιες συμπεριφορές, ωστόσο, δεν οδηγούν μια επιχείρηση στην […]

Συνεχεια...

Πώς να διεισδύσω σε νέες αγορές;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Για να συνεχίσεις να αναπτύσσεις την επιχείρησή σου, το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν πρέπει να επαναπαύεσαι. Πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοικτά για ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να αυξάνεις συνέχεια τα έσοδά της. Και ο πιο σίγουρος τρόπος για να το επιτύχεις αυτό, είναι μπαίνοντας σε νέες αγορές. Προκειμένου λοιπόν η επιχείρηση σου να […]

Συνεχεια...

Τι κάνει επιτυχημένο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop);

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Σε περίπτωση που σκέφτεσαι να δημιουργήσεις το δικό σου ηλεκτρονικό κατάστημα για να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε πολλούς πελάτες, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, ξεκίνα να το σχεδιάζεις σωστά και χωρίς βιασύνη. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός ενός ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη ευνοϊκών όρων πώλησης του προϊόντος, τη διάθεση του προϊόντος στον κατάλληλο τόπο, […]

Συνεχεια...

Πρέπει να πληρώνουν οι πελάτες τις αναδουλειές της επιχείρησής μου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Συχνά μια επιχείρηση παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά αξιοποίησης της παραγωγικής της δυναμικότητας επειδή υπάρχουν αναδουλειές, δηλαδή απασχολεί προσωπικό, διατηρεί εγκαταστάσεις, διαθέτει μηχανήματα κ.λπ. που όμως παραμένουν αδρανή, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη παραγωγή ή πελατεία για να τα αξιοποιήσει. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα μιας επιχείρησης περιορίζεται από παράγοντες, όπως το συνολικό μέγεθος των εγκαταστάσεων (π.χ. αριθμός τραπεζοκαθισμάτων), […]

Συνεχεια...

Πως υπολογίζεται πραγματικά το κόστος μιας επιχειρηματικής απόφασης;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Κάθε απόφαση που λαμβάνεις για την επιχείρησή σου, δεν έχει μόνο χρηματικό κόστος, παρόλο που αυτό είναι το πιο φανερό. Όταν λαμβάνουν αποφάσεις πολλοί επιχειρηματίες τείνουν να εστιάζουν την προσοχή τους στα κόστη που θα προκληθούν από μια συγκεκριμένη απόφαση, τι λεφτά, δηλαδή, θα κληθούν να πληρώσουν. Ωστόσο, το χρηματικό κόστος δεν είναι η μοναδική […]

Συνεχεια...

Workload Management: Πόσο και τι είδους Προσωπικό χρειάζεται να απασχολεί η επιχείρησή μου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Αν αναρωτιέσαι πόσα άτομα χρειάζεται η επιχείρησή σου για να λειτουργεί ομαλά και πως μπορείς να τα υπολογίσεις αυτά, βρίσκεσαι στο σωστό σημείο. Δεν χρειάζεται να το πας στο περίπου, μπορείς να το κάνεις με ακρίβεια, αρκεί να εκτιμήσεις ποιο είναι το φόρτο εργασίας (workload) και να το διαχειριστείς κατάλληλα. Η διαχείριση του φόρτου εργασίας […]

Συνεχεια...

Τι μπορώ να κάνω με τις πάγιες ανελαστικές δαπάνες της επιχείρησής μου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ως επιχειρηματίας γνωρίζεις ότι έχεις μεγάλες ευθύνες στους ώμους σου. Με τις γνωστές συνθήκες να επικρατούν στην αγορά, περισσότερο από ποτέ, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη του ελέγχου του κόστους των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Και ενώ τα μεταβλητά κόστη τα γνωρίζεις και τα μειώνεις κατά βούληση, δεν ισχύει το ίδιο και για τις πάγιες δαπάνες της […]

Συνεχεια...

Δώσε ώθηση στην επιχείρησή σου: Διαχείριση της αλλαγής

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά σε μια επιχείρηση, τότε είναι η ώρα να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Είναι ώρα περισυλλογής, είναι ώρα σχεδιασμού, είναι ώρα δράσης. Και είναι ώρα να αλλάξουν πολλά πράγματα στην οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Πολλές επιχειρήσεις, ενώ αναγνωρίζουν την ανάγκη για αλλαγή, στην πράξη αδυνατούν να αλλάξουν και πολλά σχέδια […]

Συνεχεια...

Διαχείριση Κόστους: Πιο πολύτιμη από ποτέ

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Σήμερα, με τις γνωστές συνθήκες να επικρατούν στην αγορά, περισσότερο από ποτέ, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη του ελέγχου του κόστους των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο οξυμμένος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την πίεση των αγοραστών για ολοένα και καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στη σύγχρονη επιχείρηση να επιβιώσει, […]

Συνεχεια...

Οι 3 τύποι ομάδας και ποιον να επιλέξεις για την επιχείρησή σου

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Όλοι αναγνωρίζουν ότι η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών είναι πολύ σημαντική και πολλές φορές είναι καθοριστική στην επιτυχία ή όχι ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος. Ωστόσο, η εμπειρία έχει δείξει ότι ακόμα και επιχειρήσεις με πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς και σε πολλές περιπτώσεις η πορεία τους έληξε άδοξα. […]

Συνεχεια...

Σώσε την επιχείρηση σου: Βελτίωσε τις Διαδικασίες τώρα!

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Τι μπορείς να κάνεις όταν διαπιστώνεις ότι η επιχείρηση σου δεν λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά όσο θα ήθελες; Να Αλλάξεις τις διαδικασίες της. Τι εννοούμε με αυτό; Ότι θα μελετήσεις τον τρόπο που γίνονται τα σημαντικά πράγματα στην επιχείρησή σου. Και θα διαπιστώσεις ότι σε πολλά θέματα, θα μονολογήσεις από μόνος σου ότι «αυτό δεν αποδίδει […]

Συνεχεια...