Τι κάνει επιτυχημένο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop); - Purpose Συμβουλευτική

Τι κάνει επιτυχημένο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop);

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Σε περίπτωση που σκέφτεσαι να δημιουργήσεις το δικό σου ηλεκτρονικό κατάστημα για να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε πολλούς πελάτες, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, ξεκίνα να το σχεδιάζεις σωστά και χωρίς βιασύνη.

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός ενός ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη ευνοϊκών όρων πώλησης του προϊόντος, τη διάθεση του προϊόντος στον κατάλληλο τόπο, στον κατάλληλο χρόνο και στην κατάλληλη μορφή και, τρίτον, την οικονομική υποστήριξη της συναλλαγής.

Συγκεκριμένα, λάβε υπόψη σου τα εξής:

1) Πώληση του προϊόντος

Όσον αφορά στις λειτουργίες της πώλησης, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να προσθέτει προστιθέμενη αξία τόσο στις άμεσες πωλήσεις, δηλαδή στην απευθείας πώληση του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή, όσο και στις έμμεσες πωλήσεις, δηλαδή στη διάθεση του προϊόντος δια μέσου χονδρεμπόρων και λιανεμπόρων. Επίσης, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να υποστηρίζει – κατά περίπτωση – περιπτώσεις προπώλησης του προϊόντος, τη διαπραγμάτευση ευνοϊκών όρων πώλησης κ.λπ.

2) Μεταφορά

Εξίσου κρίσιμη με την πώληση, είναι η μεταφορά του προϊόντος. Το ηλεκτρονικό σου κατάστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις ποσοτικές και ποιοτικές απώλειες κατά τη μεταφορά του προϊόντος, να διασφαλίζει τη μεταφορά του προϊόντος με χαμηλό κόστος, καθώς και την έγκαιρη μεταφορά του. Τέλος, πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για τις περιπτώσεις ευπαθών, φθαρτών, εύθραυστων προϊόντων κ.λπ.

3) Επεξεργασία – Μεταποίηση – Συσκευασία

Πολλές φορές τα προϊόντα πρέπει να υποστούν κάποιο βαθμό επεξεργασίας – μεταποίησης και συσκευασίας, ώστε (α) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες νέων πελατών ή να ικανοποιούν καλύτερα ειδικές παραγγελίες, (β) να διευρύνεται ο χρόνος ζωής τους, (γ) να μειώνεται ο όγκος ή το βάρος ή και τα δύο, ή (δ) να διευρύνεται ο γεωγραφικός χώρος, στον οποίο είναι δυνατόν να διατεθεί το προϊόν

Το ηλεκτρονικό σου κατάστημα πρέπει να υποστηρίζει αποτελεσματικά όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες εν τέλει αποσκοπούν στην πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, ώστε να προσφέρεται το προϊόν στη μορφή, την ποσότητα, την ποιότητα, αλλά και τον χρόνο που το χρειάζονται, σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Τι κάνει επιτυχημένο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop);

4) Αποθήκευση

Το ηλεκτρονικό σου κατάστημα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα παρακολούθησης αποθεμάτων, που συνδυάζουν σύγχρονες μεθόδους διοίκησης με τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών (όπως εφοδιαστική κ.λπ.), καθώς και τη διασύνδεσή τους με επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομών.

5) Ηλεκτρονική πληρωμή

Η διασφάλιση εύκολων, γρήγορων, ασφαλών και αξιόπιστων πληρωμών αποτελεί κρίσιμης σημασίας παράγοντα για την επιλογή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος από δυνητικούς πελάτες. Κατά συνέπεια, η διάσταση αυτή δεν θα πρέπει να παραβληθεί. Ο πιο εύκολος και άμεσος τρόπος είναι η αποδοχή πιστωτικών καρτών για την πληρωμή.

Εάν θες κι εσύ, για την επιχείρησή σου, ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα, σχεδιασμένο βάσει των σύγχρονων αρχών μάρκετινγκ και δομημένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, επικοινώνησε μαζί μας.

 

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!