Διαχείριση Κόστους: Πιο πολύτιμη από ποτέ - Purpose Συμβουλευτική

Διαχείριση Κόστους: Πιο πολύτιμη από ποτέ

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Σήμερα, με τις γνωστές συνθήκες να επικρατούν στην αγορά, περισσότερο από ποτέ, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη του ελέγχου του κόστους των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο οξυμμένος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την πίεση των αγοραστών για ολοένα και καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στη σύγχρονη επιχείρηση να επιβιώσει, χωρίς να ελέγξει αποτελεσματικά τα προκαλούμενα κόστη. Στην προσπάθεια αυτή πολλά μπορεί να προσφέρει η διαχείριση κόστους.

Τι είναι όμως η διαχείριση κόστους και γιατί είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις;

Η διαχείριση κόστους είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις γιατί περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από τη μέτρηση και αναφορά του κόστους των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Είναι φιλοσοφία, είναι στάση και, τέλος, είναι ένα σύνολο τεχνικών που δημιουργούν περισσότερη αξία σε χαμηλότερο κόστος.

#1. Φιλοσοφία

Πρώτα απ’ όλα, η διαχείριση κόστους μιας επιχείρησης είναι η φιλοσοφία της βελτίωσης, γιατί προβάλλει την άποψη ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους ώστε να προσφέρουν περισσότερη αξία σε χαμηλότερο κόστος. Οι αποδοτικές επιχειρήσεις προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που οι πελάτες επιθυμούν να αγοράσουν με την ανάλωση του ελάχιστου δυνατού από τους περιορισμένους πόρους τους, ενώ διαρκώς αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν την αξία και το κόστος.

#2. Στάση

Δεύτερον, η διαχείριση του κόστους αντιπροσωπεύει την προνοητική στάση ότι όλα τα κόστη μια επιχείρησης απορρέουν από επιχειρηματικές αποφάσεις. Με άλλα λόγια, τα κόστη δεν συμβαίνουν έτσι απλά. Για το λόγο αυτό, δεν έχει νόημα η απλή λογιστική καταγραφή των επιχειρηματικών αποφάσεων και των κοστών. Αντίθετα, τα στελέχη μιας επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα τη βελτίωση της αξίας και τη μείωση του κόστους των προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαχείριση Κόστους: Πιο πολύτιμη από ποτέ

#3. Τεχνικές

Τρίτον, η διαχείριση του κόστους είναι ένα σύνολο αξιόπιστων τεχνικών. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν ανεξάρτητα για την υποστήριξη της λήψης μιας συγκεκριμένης απόφασης, ή συνδυαστικά για να υποστηρίξουν τη γενική διαχείριση της επιχείρησης. Το σύστημα διαχείρισης κόστους είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή τεχνικές που χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για να υποστηρίξουν τους σκοπούς και τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης.

Συνοψίζοντας, η διαχείριση του κόστους υποστηρίζει τη στρατηγική λήψη αποφάσεων, αναγνωρίζοντας τα συγκριτικά ατού και αδυναμίες μιας επιχείρησης και προτείνοντας τρόπους για την αξιοποίηση, τη βελτίωση (όσον αφορά τα ατού) και την ελαχιστοποίησή τους (όσον αφορά τις αδυναμίες).

Αν θες κι εσύ, ένα πλήρες και άμεσα εφαρμόσιμο πλάνο διαχείρισης κόστους, ειδικά για την επιχείρησή σου, επικοινώνησε μαζί μας.

 

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!