Κοινές αξίες και συμπεριφορά: η σημασία τους για την επιχείρηση - Purpose Συμβουλευτική

Κοινές αξίες και συμπεριφορά: η σημασία τους για την επιχείρηση

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Η σημασία τα μέλη μιας επιχείρησης να μοιράζονται κοινές αξίες

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα, ο σημαντικότερος ρόλος της οργανωτικής δομής μιας επιχείρησης είναι η άσκηση ελέγχου, δηλαδή ο συντονισμός και η υποκίνηση των ανθρώπων που εργάζονται στην επιχείρηση.

Όπως μπορεί να αξιοποιηθεί η οργανωτική δομή για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της επιχείρησης, έτσι και η επιχειρησιακή κουλτούρα μιας επιχείρησης μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της.

Και αυτό, επειδή, η επιχειρησιακή κουλτούρα επηρεάζει τον τρόπο λήψεως των αποφάσεων, τον τρόπο που τα στελέχη αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται το επιχειρησιακό περιβάλλον, τον τρόπο αξιοποίησης των πληροφοριών και – εν γένει – τον τρόπο συμπεριφοράς.Κοινές αξίες και συμπεριφορά: η σημασία τους για την επιχείρηση

Τι είναι, όμως, η επιχειρησιακή κουλτούρα;

Είναι ένα σύνολο κοινό αξιών και προτύπων συμπεριφοράς που ελέγχουν την αλληλεπίδραση των μελών της επιχείρησης μεταξύ τους, καθώς και με τους πελάτες, τους προμηθευτές κ.λπ.

Ας πάρουμε για παράδειγμα μια ελεγκτική εταιρεία, που είναι γνωστή για την επιμονή των υπαλλήλων της να συμμορφώνονται προς αυστηρούς, περιοριστικούς κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης. Οι υπάλληλοί της υποχρεούνται να φορούν σκούρα κοστούμια και μαύρα παπούτσια.

Επίσης, μέσω ενός συστήματος διοίκησης μέσω στόχων, πραγματοποιείται συνεχής αξιολόγηση και έλεγχος της επίδοσής τους. Οι κοινές αξίες της επιχείρησης βασίζονται στην υπακοή προς τους κανόνες, στο σεβασμό προς τους εταίρους και την ιστορία της επιχείρησης, και στην έμφαση της σημασίας της τήρησης των κανόνων και των διαδικασιών.

Τέτοιες αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς φαίνεται να είναι κατάλληλα για μια ελεγκτική εταιρεία που θα πρέπει να μετρά με ακρίβεια και να αναλύει τους λογαριασμούς των πελατών της. Η «δημιουργική λογιστική» είναι το τελευταίο πράγμα που θα επιθυμούσε μια τέτοια επιχείρηση. Ασφαλώς, όμως, μια τέτοια επιχειρησιακή κουλτούρα δεν είναι κατάλληλη για μια νεοφυή επιχείρηση ανάπτυξης καινοτόμου λογισμικού.

Στην καρδιά, επομένως, της επιχειρησιακής κουλτούρας βρίσκονται κριτήρια, κοινές αξίες, πρότυπα και κατευθυντήριες αρχές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να αποφασίσουν ποιοι τύποι συμπεριφορών, γεγονότων, καταστάσεων και εκβάσεων είναι επιθυμητοί και μη.Κοινές αξίες και συμπεριφορά: η σημασία τους για την επιχείρηση

Ποια είναι, τελικά, η σημασία των κοινών αξιών;

Η αριστεία, η υπευθυνότητα, η αξιοπιστία, η κερδοφορία, η καινοτομία, η οικονομικότητα, η ηθικότητα και η ποιότητα μπορεί να είναι ο επιθυμητός σκοπός για πολλές επιχειρήσεις.

Η σκληρή δουλειά, ο σεβασμός των παραδόσεων και της εξουσίας, η συντηρητικότητα και η επιμέλεια, η λιτότητα, η δημιουργικότητα και η τόλμη, η ειλικρίνεια, η διακινδύνευση, η τήρηση υψηλών προδιαγραφών μπορεί να είναι τρόποι συμπεριφοράς για την επίτευξη των παραπάνω επιθυμητών σκοπών.

Οι περισσότερες και πιο ισχυρές αξίες μιας επιχείρησης δεν θα βρεθούν καταγεγραμμένες κάπου. Υπάρχουν μόνο σε κοινά πρότυπα συμπεριφοράς, πεποιθήσεις, υποθέσεις και τρόπους σκέψης και δράσεως που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι καθημερινά στις μεταξύ τους σχέσεις.

Οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης ανατρέχουν σε αυτές τις αξίες όταν καλούνται να δράσουν ή να πάρουν μια απόφαση σε καταστάσεις που επικρατεί αμφιβολία ή αβεβαιότητα. Με αυτό τον τρόπο οι αξίες διαμορφώνουν συμπεριφορές και καθιστούν τους ανθρώπους πιο προβλέψιμους.

Για να ενισχύσεις την αποδοτικότητα της επιχείρησής σου στη λήψη αποφάσεων, δες εδώ

Οι κοινές αξίες σε μια επιχείρηση καθιστούν εύκολη την αμοιβαία προσαρμογή σε μια επιχείρηση. Προσφέρουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, βοηθούν στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων και προσφέρουν ένα αίσθημα αυταξίας στους εργαζομένους.

Επίσης, οι κοινές αξίες αποτελούν ένα δείκτη για το πώς οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Τους υποδεικνύουν αν πρέπει να αρκούνται στην τήρηση των κανόνων ή αν θα πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να διατυπώνουν προτάσεις.

Κατά συνέπεια, οι κοινές αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς σε μια επιχείρηση είναι εξίσου σημαντικά με την οργανωτική δομή της και δε θα πρέπει να παραγνωρίζονται.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!