Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Μείωση κόστους ή διαφοροποίηση προϊόντος; - Purpose Συμβουλευτική

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Μείωση κόστους ή διαφοροποίηση προϊόντος;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Πως θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η επιχείρησή σου.

Ο στρατηγικός σκοπός κάθε λειτουργικής περιοχής είναι η δημιουργία μιας θεμελιώδους ικανότητας που θα προσδώσει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μια επιχείρηση δημιουργεί αξία εφαρμόζοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις κάθε λειτουργίας της στις εισροές και μετατρέποντάς τις σε εκροές προϊόντων και υπηρεσιών. Προκειμένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι ικανή να κάνει τουλάχιστον ένα από τα δύο:

(1) να εκτελεί τις λειτουργίες της σε χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τους ανταγωνιστές της

(2) να εκτελεί τις λειτουργίες της με τρόπο ώστε ξεκάθαρα να διαφοροποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της από αυτά των ανταγωνιστών της, προσδίδοντάς τους μοναδικά χαρακτηριστικά που εκτιμούν ιδιαιτέρως οι πελάτες.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Κάθε λειτουργία που μπορεί να μειώσει το κόστος ή να διαφοροποιήσει το προϊόν προσθέτει αξία τόσο στο προϊόν, όσο και στην επιχείρηση. Η λειτουργία της παραγωγής μπορεί για παράδειγμα, να βελτιώσει την ποιότητα του προϊόντος εισάγοντας σύγχρονα μηχανήματα ακριβείας στην παραγωγική διαδικασία, ενώ η λειτουργία των ανθρώπινων πόρων μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής εκπαιδεύοντας το προσωπικό.

Με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονται τα λάθη και τα ακατάλληλα προϊόντα, καθώς θα σχεδιαστεί ένα σύστημα κινήτρων, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας.

Σε επίπεδο επιχείρησης, η πρόκληση είναι ο επιτυχημένος συνδυασμός των θεμελιωδών ικανοτήτων που αναπτύσσονται σε επίπεδο λειτουργιών, ώστε η επιχείρηση να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά τις ευκαιρίες στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Σε αυτό το επίπεδο, η επιχείρηση επιλέγει το πεδίο στο οποίο θα αξιοποιήσει τους πόρους και τις ικανότητες διοίκησης και συντονισμού που κατέχει, προκειμένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Με άλλα λόγια, επιλέγει το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσφέρει και τις κατηγορίες πελατών και λοιπών ενδιαφερομένων μερών που θα εξυπηρετεί.

Αν θες να αποκτήσει η επιχείρησή σου ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δες εδώ

Κάθε επιχείρηση που αποτυγχάνει να αναπτύξει επιχειρησιακή στρατηγική για να προσελκύσει πόρους είναι σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της και μακροπρόθεσμα είναι πιθανό να καταρρεύσει.

Επομένως, κάθε επιχείρηση χρειάζεται μια στρατηγική που να προσδιορίζει το πεδίο στο οποίο θα ανταγωνιστεί η επιχείρηση και που να τοποθετεί την επιχείρηση με τέτοιο τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν οι πόροι και οι διοικητικές ικανότητές της προκειμένου να προστατευτεί και να διευρυνθεί το πεδίο της.

Οι στρατηγικές επιλογές είναι πάλι οι ίδιες: το χαμηλότερο κόστος ή η διαφοροποίηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει. Μια επιχείρηση μπορεί να επιδιώξει να πετύχει και τις δύο στρατηγικές επιλογές ταυτόχρονα και να προσφέρει διαφοροποιημένα προϊόντα σε χαμηλό κόστος. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο και απαιτεί μοναδικές θεμελιώδεις ικανότητες.Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Ανάμεσα στη Στρατηγική μείωσης κόστους ή τη στρατηγική διαφοροποίησης προϊόντος

Τι σημαίνει να ακολουθείς στρατηγική εστίασης

Τέλος, μια άλλη εναλλακτική επιλογή είναι η στρατηγική εστίασης, η εξειδίκευση δηλαδή σε ένα ορισμένο τμήμα της αγοράς και η εστίαση όλων των πόρων της επιχείρησης σε αυτό το μοναδικό τμήμα.

Γενικά μια επιχείρηση που ακολουθεί στρατηγική ηγεσίας κόστους τείνει να θεωρεί το περιβάλλον της σχετικά απλό (π.χ. όλοι οι πελάτες έχουν παρόμοιες ανάγκες, ο αριθμός των προμηθευτών είναι σχετικά μικρός) και για το λόγο αυτό είναι πιθανότερο να έχει μια σχετική απλή και λιτή δομή.

Αντίθετα, όσο η επιχείρηση προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της, τόσο βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πιο σύνθετο περιβάλλον (π.χ. ευρύτερη ποικιλία προϊόντων, πιο αναλυτική κατηγοριοποίηση των πελατών ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ανάγκη διαρκούς καινοτομίας) και υποχρεώνεται να υιοθετήσει μια πιο περίπλοκη δομή, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του επιχειρησιακού της περιβάλλοντος.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!