Τι κάνει μια επιχείρηση επιτυχημένη; - Purpose Συμβουλευτική

Τι κάνει μια επιχείρηση επιτυχημένη;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Κάθε επιχείρηση για να είναι επιτυχημένη πρέπει να προσφέρει αξία στους πελάτες της. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται να ικανοποιείται μια σειρά από παραμέτρους.

Καθώς οι επιχειρηματίες και τα στελέχη είναι υπεύθυνα για την αξιοποίηση των επιχειρησιακών πόρων με τρόπο που μεγιστοποιεί την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί αξία (και να ευημερεί), είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς αυτό επιτυγχάνεται.

Έχει βρεθεί ότι ο έλεγχος, η καινοτομία και η αποδοτικότητα είναι οι τρεις σημαντικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης να παράγει αξία.

#1 Έλεγχος

Ως έλεγχο εννοούμε την ικανότητα της επιχείρησης να ελέγχει το εξωτερικό της περιβάλλον και να προσελκύει πόρους και πελάτες.

Ο σκοπός του ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Χαμηλότερο κόστος εισροών
  • Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εισροών
  • Αύξηση μεριδίου αγοράς
  • Αύξηση της αξίας της επιχείρησης (ικανοποίηση ιδιοκτητών)
  • Εξασφάλιση της υποστήριξης ενδιαφερόμενων μερών, όπως ενώσεων καταναλωτών και Μ.Κ.Ο.

#2 Καινοτομία

Καινοτομία καλούμε την καλλιέργεια των ικανοτήτων και δεξιοτήτων της επιχείρησης, που απαιτούνται ώστε να αναπτύσσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Επίσης, εννοούμε την οργάνωση της επιχείρησης με τρόπο που αυξάνει την ικανότητά της να αλλάζει, να προσαρμόζεται και να βελτιώνει τις λειτουργίες της.

Ο σκοπός της καινοτομίας μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Συντόμευση χρόνων λήψης αποφάσεων
  • Αύξηση της καινοτομίας προϊόντος
  • Αύξηση του συντονισμού και της υποκίνησης των εργαζομένων
  • Μείωση των διενέξεων
  • Συντόμευση του χρόνου εισαγωγής νέου προϊόντος στην αγοράΤι κάνει μια επιχείρηση επιτυχημένη;

#3 Αποδοτικότητα

Ως αποδοτικότητα ορίζουμε την παραγωγή και διανομή των προϊόντων στην ώρα τους και σύμφωνα με τα τεθέντα κόστη.

Η αποδοτικότητα περικλείει την έννοια της παραγωγικότητας (π.χ. πωλήσεις ανά υπάλληλο) και την αναλογία των εκροών προς τις εισροές. Ο σκοπός της αποδοτικότητας μπορεί να περιλαμβάνει:

Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη πρέπει να είναι προσεκτικοί, ώστε να επιλέγουν σκοπούς, που μετρούν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής τους να παράγει αξία, από όλες τις τρεις διαστάσεις του ελέγχου, της καινοτομίας και της αποδοτικότητας.

Π.χ. μια επιχείρηση η οποία παράγει ένα άριστο προϊόν αλλά δεν μπορεί να προσελκύσει πελάτες, δεν μπορεί να ευημερήσει,  όπως δεν μπορεί να ευημερήσει μια επιχείρηση που καινοτομεί αλλά δεν μπορεί να ελέγξει το κόστος παραγωγής της.

Με όλους αυτούς τους τρόπους, η επιχείρηση προσφέρει ικανή αξία στους πελάτες και εν τέλει γίνεται επιτυχημένη και μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία και να αναπτύσσεται.

Και αν θες να διαπιστώσεις με ποιον τρόπο μπορείς να εφαρμόσεις αυτούς τους τρόπους στην πράξη, επικοινώνησε μαζί μας.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!