Λειτουργική Μόχλευση: Πόσο δεσμευτικές πρέπει να είναι οι επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνω; - Purpose Συμβουλευτική

Λειτουργική Μόχλευση: Πόσο δεσμευτικές πρέπει να είναι οι επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνω;

 

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Αυτό είναι όντως ένα ενδιαφέρον ερώτημα και θέμα που πραγματικά αξίζει να μας απασχολήσει. Η Λειτουργική Μόχλευση επηρεάζει απόλυτα την κερδοφορία, άρα και τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Καλό είναι όμως να το δούμε με ένα παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι μία επιχείρηση πουλά κουλούρια, τα οποία τα αγοράζει π.χ. € 0,30 και τα διαθέτει στην τιμή των € 0,50.  Θα μπορούσε η επιχείρηση αυτή να στεγάζεται σε κατάστημα σε ένα κεντρικό εμπορικό δρόμο της Αθήνας, να απασχολεί προσωπικό κ.λπ.; Ενδεχομένως ναι, ωστόσο, μία τέτοια επιλογή θα τη δέσμευε με πολλά κόστη τα οποία δεν θα ήταν σε θέση να πληρώσει, αν οι πωλήσεις της δεν ήταν αρκετά υψηλές.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν δεσμευτεί να ξοδεύουν για πόρους, όπως μισθούς, ενοίκια, άδειες, τόκους και φόρους, οι οποίοι είναι πολύ δύσκολο να αναδιαρθρωθούν βραχυπρόθεσμα.

Μεγάλα ποσά από αυτά τα δεσμευμένα κόστη εκθέτουν την επιχείρηση στις αρνητικές συνέπειες των διακυμάνσεων των πωλήσεων, γιατί το περιθώριο συνεισφοράς, τα έσοδα, δηλαδή, που απομένουν από τις πωλήσεις αν αφαιρεθούν τα άμεσα μεταβλητά έξοδα (π.χ. στην περίπτωση με τα κουλούρια € 0,20), είναι σχετικά μικρό σε σχέση με τα δεσμευμένα κόστη.

Η λειτουργική μόχλευση αντανακλά τον κίνδυνο να μην επιτευχθούν οι στόχοι των πωλήσεων (με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το περιθώριο συνεισφοράς να καλύψει τα δεσμευμένα κόστη) και μετράται με το λόγο του περιθωρίου συνεισφοράς προς τα λειτουργικά κέρδη.

Η διαφορά Υψηλής και Χαμηλής μόχλευσης

Υψηλά επίπεδα λειτουργικής μόχλευσης αντανακλούν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση από την αποτυχία επίτευξης των στόχων πωλήσεών της, γιατί συνεπάγεται ότι τα δεσμευμένα κόστη είναι σχετικά υψηλά και μικρές μεταβολές στις πωλήσεις μπορεί εύκολα να οδηγήσουν την επιχείρηση σε ζημίες.

Λειτουργική Μόχλευση: Πόσο δεσμευτικές πρέπει να είναι οι επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνω;

Δύο επιχειρήσεις με τα ίδια επίπεδα κερδοφορίας, αλλά διαφορετικό βαθμό λειτουργικής μόχλευσης θα επηρεαστούν διαφορετικά από μια πτώση των πωλήσεων. Μια επιχείρηση με χαμηλή μόχλευση θα επηρεαστεί σε πολύ μικρότερο βαθμό, ενώ μια επιχείρηση με μεγάλη μόχλευση μπορεί να οδηγηθεί ακόμα και σε ζημίες.

Από την άλλη μεριά, μια αύξηση των πωλήσεων θα ευνοήσει περισσότερο την επιχείρηση με υψηλή μόχλευση, καθώς όποιος αναλαμβάνει τις περισσότερες διακινδυνεύσεις ανταμείβεται όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά.

Για να διαχειριστεί μια επιχείρηση αποτελεσματικά τη λειτουργική μόχλευση θα πρέπει να αναζητήσει τους παράγοντες που οδηγούν τα έσοδα και τα κόστη της.

Τα έσοδα είναι αποτέλεσμα της τιμής πώλησης και του όγκου πωλήσεων. Ασφαλώς, οι επιχειρήσεις ορίζουν την τιμή πώλησης, αλλά οι πελάτες αποφασίζουν αν θα αγοράσουν σε αυτή την τιμή. Σε πολλές περιπτώσεις, η τιμή πώλησης διαμορφώνεται από την αγορά, ωστόσο, παράγοντες όπως η διαφήμιση, η ποιότητα (και το συνεπαγόμενο κόστος) του προϊόντος σε σχέση με τα ανταγωνιστικά, οι εναλλακτικές ευκαιρίες που διαθέτει ο πελάτης κ.λπ. επηρεάζουν τις δυνατότητες τιμολόγησης και κατά συνέπεια τα έσοδα.

Τα κόστη είναι αποτέλεσμα των επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνει μια επιχείρηση. Αν ένα κόστος θα αποτελέσει για την επιχείρηση άμεσο μεταβλητό κόστος ή κόστος για το οποίο δεσμεύεται σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, είναι θέμα απόφασης και τρόπου οργάνωσης των λειτουργιών της.

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση θα αναγκαστεί να κρατήσει μια λεπτή ισορροπία και να επιλέξει μεταξύ ευελιξίας (που προσφέρει ασφάλεια) και πιο μακροπρόθεσμης δέσμευσης και αξιόπιστης παρουσίας στην αγορά (που θέτει τα θεμέλια για την επιχειρηματική επιτυχία).

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!