Ποια πλεονεκτήματα προσφέρουν οι επιχειρήσεις; - Purpose Συμβουλευτική

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρουν οι επιχειρήσεις;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Πολλοί άνθρωποι που αναζητούν τις συμβουλές μας, μάς ρωτούν:

ποιο το νόημα να ιδρύσω μια επιχείρηση από τη στιγμή που μπορώ να εργαστώ μόνος μου ως ελεύθερος επαγγελματίας;

Ο λόγος που η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιείται σε οργανωμένες επιχειρήσεις, είναι ότι όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται, μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερη αξία απ’ ότι όταν εργάζονται μεμονωμένα.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό:

  1. Αυξάνεται η εξειδίκευση και ο καταμερισμός της εργασίας

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε επιχειρήσεις, είναι πιο παραγωγικοί και αποδοτικοί από αυτούς που εργάζονται μόνοι τους. Η συλλογική φύση των επιχειρήσεων επιτρέπει στον καθένα να εστιάσει σε ένα στενό πεδίο γνώσης που του επιτρέπει να γίνει πιο δεξιοτέχνης και εξειδικευμένος σε αυτό που κάνει.

Τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως τα αυτοκίνητα ή τα κινητά τηλέφωνα, θα ήταν πολύ δύσκολο να αναπτυχθούν και σίγουρα αδύνατο να παραχθούν σε ευρεία κλίμακα, αν δε συνεργάζονταν πολλοί άνθρωποι για το σκοπό αυτό.

Μπορεί ίσως κανένας από τους μηχανικούς μιας αυτοκινητοβιομηχανίας να μη γνωρίζει να κατασκευάσει ένα πλήρες αυτοκίνητο, ωστόσο καθημερινά παράγονται υψηλής ποιότητας αυτοκίνητα χάρις στη συνεισφορά των πολλών.

  1. Χρησιμοποιείται ευρείας κλίμακας τεχνολογία

Οι επιχειρήσεις μπορούν και αξιοποιούν οικονομίες κλίμακας και φάσματος που απορρέουν από τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Οι οικονομίες κλίμακας είναι εξοικονομήσεις κόστους, που απορρέουν από την παραγωγή σε ευρεία κλίμακα με τυποποιημένες διαδικασίες.

Οι οικονομίες φάσματος είναι οι εξοικονομήσεις κόστους, που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση ενός υποαπασχολούμενου πόρου, σε μια παραγωγική διαδικασία στην παραγωγική διαδικασία ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Ένας ιδιώτης είναι σχεδόν απίθανο να έχει στη διάθεσή του την τεχνολογία που διαθέτει μια επιχείρηση και ακόμα περισσότερο να τη χρησιμοποιεί εξίσου αποδοτικά.

  1. Ελέγχεται το εξωτερικό περιβάλλον

Οι πιέσεις από το περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν, καθιστούν ελκυστικότερη την οργάνωση σε επιχειρήσεις.

Το περιβάλλον δεν περιλαμβάνει μόνο οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες, αλλά επίσης τις πηγές απ’ όπου μια επιχείρηση αντλεί τους πόρους της και την αγορά στην οποία προωθεί τα προϊόντα της.

Για παράδειγμα μια επιχείρηση, έχει κατά κανόνα τη δυνατότητα να προσελκύσει περισσότερους υποψηφίους εργαζομένους ή να απευθυνθεί σε ευρύτερο αγοραστικό κοινό, σε σχέση με έναν ιδιώτη. Ποια πλεονεκτήματα προσφέρουν οι επιχειρήσεις;

  1. Μειώνονται τα κόστη συναλλαγών

Καθώς οι άνθρωποι συνεργάζονται, πρέπει να αποφασίσουν από κοινού ποιος θα κάνει τι, με πόσα χρήματα θα αμειφθεί ο καθένας, ποιος θα αποφασίσει αν ο κάθε εργαζόμενος έκανε την εργασία που του είχε ανατεθεί κ.λπ. Τα κόστη που συνδέονται με τη διαπραγμάτευση, παρακολούθηση και διαχείριση ανταλλαγών μεταξύ των ανθρώπων για την επίλυση αυτών των συναλλακτικών δυσκολιών, καλούνται κόστη συναλλαγών.

Η δομή και ο συντονισμός που επιβάλλουν οι επιχειρήσεις, επιτρέπουν την οργάνωση σε μακροπρόθεσμη βάση, μειώνοντας τα κόστη των συναλλαγών. Φανταστείτε π.χ. τί θα συνέβαινε αν έπρεπε καθημερινά όλοι οι υπάλληλοι της ΔΕΗ να συμφωνήσουν σε όλα αυτά πριν ξεκινήσουν την εργασία τους.

  1. Ασκείται δύναμη και έλεγχος

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ασκήσουν σημαντική πίεση στους εργαζομένους, να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις των καθηκόντων τους, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της παραγωγής. Για να γίνει μια δουλειά σωστά, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να εργαστούν με προβλέψιμο τρόπο, να δράσουν σύμφωνα με τα συμφέροντα της επιχείρησης και να αποδεχθούν την εξουσία της επιχείρησης και των διευθυντών της.

Η προσφορά ή μη απασχόλησης, η προαγωγή και οι αυξημένες αποδοχές, είναι μέσα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να ασκούν τον έλεγχο στους εργαζομένους τους.

Το θέμα όμως είναι ένα: Είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση;

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!