Στρατηγικές για τη διαχείριση συμβιωτικών και ανταγωνιστικών αλληλεξαρτήσεων - Purpose Συμβουλευτική

Στρατηγικές για τη διαχείριση συμβιωτικών και ανταγωνιστικών αλληλεξαρτήσεων

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Όπως έχουμε αναφέρει, όλες οι επιχειρήσεις έχουν εξαρτήσεις από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες. Για τη διαχείριση αυτών των αλληλεξαρτήσεων, οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα στρατηγικών να επιλέξουν.

Όσο πιο επίσημη είναι η μορφή συνεργασίας, τόσο μεγαλύτερο είναι και το προδιαγεγραμμένο πεδίο συντονισμού.

Ας εξετάσουμε τις στρατηγικές συμβιωτικών αλληλεξαρτήσεων με συντομία, ξεκινώντας από τη λιγότερο επίσημη:

  • Να δημιουργήσεις μια καλή φήμη. Αν μια επιχείρηση χαίρει της εμπιστοσύνης και της υπόληψης από τους άλλους για τις έντιμες και ειλικρινείς πρακτικές της, τότε θα είναι σε θέση να διασυνδέεται επιτυχώς με άλλα μέρη.
  • Να κάνεις τον άλλο, σύμμαχό σου. Αν θέλεις να φέρεις ένα ουδέτερα διακείμενο ή αντίπαλό σου με το μέρος σου, ενδεχομένως πρέπει να του προσφέρεις κάποιο μερίδιο ή κάποια αξίωση σε αυτό το οποίο κάνεις, για να ικανοποιήσεις τα συμφέροντά του. Π.χ. μια επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει πράσινες πολιτικές για να εξασφαλίσει την υποστήριξη μιας Μ.Κ.Ο., μια φαρμακευτική εταιρεία μπορεί να χορηγήσει ένα ιατρικό συνέδριο κ.λπ.
  • Να συνάψεις στρατηγικές συμμαχίες. Μπορεί να έχουν τη μορφή μακροχρόνιων συμβολαίων συνεργασίας, δικτύωσης με άλλους με συμπληρωματικές δραστηριότητες, παραχώρησης μειοψηφικού πακέτου στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, καθώς και σύστασης κοινοπραξίας, μιας νέας δηλαδή επιχείρησης, με μετόχους τα διασυνδεόμενα μέρη.
  • Να προβείς σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Είναι η έσχατη επιλογή, όπου πλέον αφομοιώνεται ο άλλος και εκλείπει πλήρως η αβεβαιότητα. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές απαιτούν επί της ουσίας τον πλήρη συντονισμό των δύο μερών, κάτι που πολύ συχνά προκαλεί πολλά προβλήματα και κόστη. Στρατηγικές για τη διαχείριση συμβιωτικών και ανταγωνιστικών αλληλεξαρτήσεων

Οι στρατηγικές ανταγωνιστικών αλληλεξαρτήσεων περιλαμβάνουν:

  • Να προβείς σε κρυφές συνεννοήσεις, συμπαιγνία και σχηματισμό καρτέλ, που είναι, όμως, παράνομα.
  • Να συνδεθείς μέσω ενός τρίτου μέρους. Οι σύνδεσμοι επιχειρήσεων έχουν ως μέλη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και αποσκοπούν να ρυθμίσουν τους κανόνες στον κλάδο και να λειτουργήσουν ως μηχανισμός ανταλλαγής πληροφόρησης και καλών πρακτικών. Επίσης, πολλές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, συστήνουν από κοινού εργαστήρια δοκιμών, εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης κ.λπ. και εκμεταλλεύονται συνεργατικά τις ωφέλειες που προκύπτουν από τους οργανισμούς αυτούς.
  • Να συνάψεις στρατηγικές συμμαχίες, όπως προαναφέρθηκαν. Π.χ. μια διαφημιστική εκστρατεία για την προβολή της θρεπτικής αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων, χρηματοδοτούμενη από μια ομάδα γαλακτοβιομηχανιών.
  • Να προβείς σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, όπως προαναφέρθηκε. Είναι το έσχατο όπλο για τις πολύ προβληματικές καταστάσεις, ενώ η εφαρμογή τους υπόκειται σε περιορισμούς από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ασφαλώς, οι στρατηγικές συνεργασίες είναι άπειρες και περιορίζονται μόνο από τη φαντασία και την ευρηματικότητα των επιχειρήσεων και των συνθηκών αλληλεξάρτησης, που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!