Ηθική: Πότε μια επιχειρηματική απόφαση είναι ηθικά σωστή; - Purpose Συμβουλευτική

Ηθική: Πότε μια επιχειρηματική απόφαση είναι ηθικά σωστή;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Κάθε επιχειρηματική απόφαση, κάθε ενέργεια έχει κόστη και οφέλη, τα οποία θα πρέπει να επιμεριστούν στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πώς θα εξισορροπήσουν τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών; Όταν ζυγίζονται ή συγκρίνονται ανταγωνιστικές αξιώσεις ή δικαιώματα διαφορετικών ομάδων, ανακύπτουν ηθικά διλήμματα.

Για παράδειγμα, είναι ηθικά αποδεκτό να γίνονται δοκιμές καλλυντικών στα ζώα; Ενδεχομένως όχι. Αν όμως οι δοκιμές στα ζώα είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών; Είναι σωστό να προστατεύονται τα ζώα διακινδυνεύοντας την υγεία των ανθρώπων;

Ή είναι ηθικό να δίνεται προτεραιότητα στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επιβαρύνοντας οικονομικά οικογένειες που απειλούνται από τη φτώχεια;

Μονοσήμαντη απάντηση δεν υπάρχει και τα ερωτήματα αυτά καλείται να τα απαντήσει η ηθική. Ηθική: Πότε μια επιχειρηματική απόφαση είναι ηθικά σωστή;

Η ηθική περιλαμβάνει αξίες ή πεποιθήσεις αναφορικά με το τι είναι σωστό και τι λάθος. Οι πεποιθήσεις αυτές οδηγούν τα άτομα στις σχέσεις τους με άλλα άτομα και ομάδες και παρέχουν μια βάση διάκρισης, κατά πόσον δηλαδή μια απόφαση ή συμπεριφορά είναι σωστή και πρέπουσα.

Η ηθική βοηθά τα άτομα να επιλέξουν ηθικές αποκρίσεις σε καταστάσεις στις οποίες δεν είναι ξεκάθαρη η βέλτιστη επιλογή.

Αρχές και Ηθική

Τρεις είναι οι βασικές αρχές που καθορίζουν τι είναι ηθικό:

  1. Ηθική απόφαση είναι μια απόφαση που παράγει το μέγιστο καλό για το μέγιστο πλήθος ανθρώπων. Δηλαδή ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές, η πιο σωστή είναι αυτή που είναι η πιο επωφελής για τους πιο πολλούς.
  2. Ηθική απόφαση είναι μια απόφαση που προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων που επηρεάζονται από αυτήν. Καμία απόφαση που παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία, την ασφάλεια, την ελευθερία της συνειδήσεως κ.λπ. δεν μπορεί να θεωρηθεί ηθική.
  3. Ηθική απόφαση είναι μια απόφαση η οποία κατανέμει τα οφέλη και το κόστος που αυτή συνεπάγεται κατά τον πιο δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο.

Συνδυάζοντας και τις τρεις αυτές αρχές, θα λέγαμε ότι μια ηθική απόφαση κάνει το μεγαλύτερο καλό για τους περισσότερους, χωρίς να ζημιώνει κατά υπερβολικό τρόπο κανέναν και επιμερίζει το καλό και το κακό που προκαλεί, με όσο πιο δίκαιο τρόπο μπορεί.

Επομένως, κάθε φορά που ζυγίζουμε μια απόφαση, θα πρέπει να αξιολογούμε αν η απόφαση αυτή είναι επωφελής και για τους άλλους και όχι αποκλειστικά για μας, να αναρωτιόμαστε αν θα μας προκαλούσε δυσβάστακτη ζημία μια τέτοια απόφαση αν ήμασταν στη θέση των άλλων και να φροντίζουμε να επιμερίζουμε τα οφέλη και τα κόστη της απόφασης, όχι με βάση προσωπικές συμπάθειες και προκαταλήψεις, αλλά με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τη συνεισφορά του καθενός.

Εν τέλει, ηθική είναι μια απόφαση για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και να μη νοιώθουμε την ανάγκη να την αποκρύψουμε ή να την παρουσιάσουμε με κάποιο προσωπείο εξωραϊσμού στους άλλους.

Παρ’ ότι μια απόφαση που κρίνεται ηθική από ένα άτομο, μπορεί να αξιολογείται ανήθικη από κάποιο άλλο, κάθε άτομο είναι κριτής του ίδιου του τού εαυτού και μπορεί να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα αν οι αποφάσεις που λαμβάνει είναι σύμφωνες με τη συνείδησή του.

Και αν θες να μάθεις να συνδυάζεις την ηθική με τις αποτελεσματικές αποφάσεις, επικοινώνησε μαζί μας.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!