Δώσε ώθηση στην επιχείρησή σου: Διαχείριση της αλλαγής - Purpose Συμβουλευτική

Δώσε ώθηση στην επιχείρησή σου: Διαχείριση της αλλαγής

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά σε μια επιχείρηση, τότε είναι η ώρα να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις.

Είναι ώρα περισυλλογής, είναι ώρα σχεδιασμού, είναι ώρα δράσης. Και είναι ώρα να αλλάξουν πολλά πράγματα στην οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Πολλές επιχειρήσεις, ενώ αναγνωρίζουν την ανάγκη για αλλαγή, στην πράξη αδυνατούν να αλλάξουν και πολλά σχέδια μετασχηματισμού πολλών επιχειρήσεων αποτυγχάνουν, όχι επειδή δεν υπάρχει η διάθεση, αλλά επειδή δεν υπάρχει η επιμονή μέχρι το τέλος.

Βήματα Διαχείρισης της Αλλαγής

Παρ’ ότι τα αίτια της αποτυχίας μπορεί να είναι ποικίλα και δύσκολα αντιμετωπίσιμα, έχει διαπιστωθεί ότι επιχειρήσεις που ακολουθούν τα ακόλουθα βήματα τείνουν να επιτυγχάνουν στην εισαγωγή των αλλαγών και την υλοποίηση των αντίστοιχων σχεδίων τους:

  1. Αναγνώρισε την ανάγκη για αλλαγή. Συχνά οι κινήσεις των ανταγωνιστών, των προμηθευτών ή των αγοραστών, αλλά και το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον επιβάλλουν μια αλλαγή.
  2. Δημιούργησε μια ομάδα να ηγηθεί και να διαχειριστεί την αλλαγή. Η ομάδα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπους και την πληροφορία που απαιτείται για να οργανώσει την αλλαγή.
  3. Δημιούργησε ένα όραμα αλλαγής και μια στρατηγική για την επίτευξη του οράματος. Η αλλαγή θα πρέπει να έχει την υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης, ενώ οι υπάλληλοι θα πρέπει να κινητοποιούνται και να ανταμείβονται για την υπηρέτηση της αλλαγής (και όχι π.χ. να απολύονται!)
  4. Διάδωσε το όραμα και την στρατηγική αλλαγής και κατάστησε την ομάδα αλλαγής πρότυπο. Η ενθάρρυνση συμμετοχής των υπαλλήλων με την κατάθεση των προτάσεών τους και η αναγνώριση της συμβολής των προτάσεών τους μπορούν να βοηθήσουν δραστικά στην υιοθέτηση του οράματος από όλη την επιχείρηση.

Δώσε ώθηση στην επιχείρησή σου: Διαχείριση της αλλαγής

  1. Ενθάρρυνε την καινοτομία και αφαίρεσε τα εμπόδια στην αλλαγή. Μια μικρή, πολυσυλλεκτική ομάδα μπορεί να προτείνει πραγματικά καινοτόμες λύσεις.
  2. Διασφάλισε ότι οι άμεσες επιτυχίες είναι συχνές και εμφανείς. Η διάσπαση ενός μεγάλου προβλήματος σε μικρότερα που μπορούν να αναλυθούν και να επιλυθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ανεβάζει πολύ το ηθικό της ομάδας.
  3. Χρησιμοποίησε τις επιτυχίες για να δημιουργήσεις ευκαιρίες για βελτίωση σε ολόκληρη την επιχείρηση. Η έμφαση σε μικρά προβλήματα μπορεί να αναδείξει πολλά διαφορετικά παραδείγματα υπαλλήλων που έκαναν τη διαφορά. Αυτή η πρακτική καθιστά μελλοντικές βελτιώσεις περισσότερο πιθανές και – το κυριότερο – ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να κάνουν προτάσεις βελτίωσης, ακόμα και ήσσονος σημασίας.
  4. Ενίσχυσε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, καλύτερης ηγεσίας και πιο αποτελεσματικής διοίκησης. Το κλίμα μέσα σε μια επιχείρηση θα πρέπει να υπαγορεύει ότι ευκαιρίες βελτίωσης πάντα υπάρχουν και οι προτάσεις των υπαλλήλων λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψη.

Το πρώτο βήμα λοιπόν, είναι να αναγνωρίσεις ότι χρειάζονται να αλλάξουν πράγματα και διαδικασίες στην επιχείρησή σου και άρα να αναλάβεις την σχετική πρωτοβουλία. Από εκεί και πέρα, είμαστε στη διάθεσή σου για να σε βοηθήσουμε να σχεδιάσεις σωστά και να εφαρμόσεις αποτελεσματικά τις απαιτούμενες αλλαγές ώστε αυτές να επιτύχουν απόλυτα.

 

 

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!