Όταν οι Περιορισμοί της επιχείρησης υπαγορεύουν τις επιχειρηματικές της αποφάσεις - Purpose Συμβουλευτική

Όταν οι Περιορισμοί της επιχείρησης υπαγορεύουν τις επιχειρηματικές της αποφάσεις

 
 

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Σε προηγούμενο άρθρο μας μιλήσαμε για τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει μια επιχείρηση και οι οποίοι καθορίζουν τη συνολική παραγωγική δυναμικότητά της.

Η παραγωγική δυναμικότητα μιας επιχείρησης είναι η δυνατότητά της να μετατρέπει πόρους σε προϊόντα και υπηρεσίες στη μονάδα του χρόνου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν περιορισμοί.

Ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουμε καλύτερα

Ας σκεφτούμε τη δυναμικότητα ενός αυτοκινητοδρόμου που μπορεί να εκφράζεται με τον αριθμό των οχημάτων που μπορούν να εισέρχονται στην πόλη ανά ώρα.  Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι αν αυξηθούν οι διαθέσιμες λωρίδες κυκλοφορίας ή αυξηθεί το όριο ταχύτητας, θα αυξηθεί η δυναμικότητα εξυπηρέτησης των οχημάτων που εισέρχονται στην πόλη.

Αυτή η λογική, ωστόσο, είναι λανθασμένη. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η συνολική δυναμικότητα των μετακινήσεων (αντίστοιχα οι συνολικές επιχειρησιακές διαδικασίες). Η διαπλάτυνση του αυτοκινητοδρόμου ή η αύξηση του ορίου ταχύτητας χωρίς την παροχή επιπλέον θέσεων στάθμευσης στην πόλη δεν θα αύξανε τη μεταφορική ικανότητα, απλά θα δημιουργούσε κυκλοφορική συμφόρηση από απεγνωσμένους οδηγούς που αναζητούν θέση στάθμευσης.

Όταν οι Περιορισμοί της επιχείρησης υπαγορεύουν τις επιχειρηματικές της αποφάσεις

Οι περιορισμοί

Αυτή η διαπίστωση μας οδηγεί στη θεωρία των περιορισμών. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, μια επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες της μετρώντας τη δυναμικότητα των διαδικασιών, εντοπίζοντας τους περιορισμούς σε κάθε διαδικασία, χρησιμοποιώντας τους περιορισμούς αυτούς αποτελεσματικά και συντονίζοντας τις υπόλοιπες διαδικασίες στα σημεία που εντοπίζονται συμφόρηση (στενωποί).

Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία αυτή, η αντιμετώπιση της συμφόρησης και των στενωπών αντιμετωπίζεται με έξι βήματα:

Βήμα 1ο: προσδιόρισε την κατάλληλη μέτρηση της δημιουργούμενης αξίας. Βραχυπρόθεσμα, η διεκπεραίωση, δηλαδή η τιμή πώλησης μείον τις πληρωμές για τα άμεσα κόστη των προϊόντων και υπηρεσιών που είναι έτοιμα για πώληση είναι το κατάλληλο μέτρο για τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Βήμα 2ο: ποιοι είναι οι περιορισμοί; Προσδιόρισε τους επιχειρησιακούς στενωπούς. Στενωπός είναι ο περιορισμός ή ο περιοριστικός παράγοντας που θέτει όρια στην παραγωγή ή στις πωλήσεις. Περιορισμός είναι μια διαδικασία ή ένας πόρος στο σύστημα που θέτει όρια στη δυναμικότητα ή τη διεκπεραίωση του συστήματος.

Βήμα 3ο: χρησιμοποίησε το στενωπό κατάλληλα, ώστε να παράγει τον πλέον κερδοφόρο προϊόν της επιχείρησης. Αυτό το βήμα το παρουσιάσαμε σε προηγούμενο άρθρο, για πιο περίπλοκες καταστάσεις αξιοποιείται ο γραμμικός ή ακέραιος προγραμματισμός.

Βήμα 4ο: συγχρόνισε όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες στο στενωπό, ώστε να μην παράγουν περισσότερα απ’ όσα μπορεί να επεξεργαστεί ο στενωπός.

Βήμα 5ο: αύξησε τη δυναμικότητα του στενωπού ή ανάθεσε εξωτερικά σε τρίτους αυτή τη διαδικασία.

Βήμα 6ο: απόφυγε την αδράνεια και επίστρεψε στο πρώτο βήμα.

Εφαρμόζοντας την παραπάνω ανάλυση, πολλές επιχειρήσεις εξεπλάγησαν όταν ανακάλυψαν ότι ο πραγματικός στενωπός δεν βρισκόταν σε κάποια εσωτερική τους διαδικασία, αλλά προερχόταν από την αγορά – ήταν η αποτυχία τους να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!