Φύρα: το σαράκι που τρώει τις επιχειρήσεις - Purpose Συμβουλευτική

Φύρα: το σαράκι που τρώει τις επιχειρήσεις

 
 

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Αν έχεις ξεκινήσει κάποια εργασία την οποία στη μέση την παράτησες ανολοκλήρωτη και ξεκίνησες στη συνέχεια μια νέα, τότε κατανοείς την έννοια της φύρας.

Από την εμπειρία σου καταλαβαίνεις ότι η φύρα, είτε αφορά ένα γεύμα το οποίο κάηκε στο ψήσιμο, είτε αφορά την ετήσια συνδρομή σου στο γυμναστήριο την οποία εγκατέλειψες τον πρώτο μήνα, κοστίζει. Ωστόσο, πολλές φορές αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να γίνει μια εργασία σωστά.

Το να επιχειρείς κάτι το οποίο δεν καταλήγει σε επιτυχία μπορεί να αποτελεί μέρος της εμπειρίας μάθησης. Αν ασχολείσαι με κάποιο άθλημα, αν χορεύεις, αν εξασκείς κάποιο μουσικό όργανο, γνωρίζεις ότι ανεξαρτήτως του πόσο καλό δάσκαλο έχεις, κάποια στιγμή θα πρέπει να δοκιμάσεις από μόνος σου και να μάθεις από τα ίδια σου τα λάθη.

Τι σημαίνει φύρα;

Η φύρα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει προϊόντα τα οποία είναι σκάρτα, δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή με κάποιο άλλο τρόπο δεν είναι κατάλληλα για περαιτέρω επεξεργασία ή πώληση στους πελάτες.

Μετρώντας το κόστος της φύρας και το κόστος για τη μείωσή της (όπως το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού, χρήσης καλύτερης ποιότητας υλικών και επισκευής ελαττωματικού εξοπλισμού), οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν αποφάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα και μειώνουν το κόστος.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τα ακόλουθα καίρια προβλήματα αναφορικά με τη φύρα:

  • Προσδιορισμός του αν υφίσταται φύρα
  • καθορισμός αν μπορεί να εξαλειφθεί και αν ναι πώς; (π.χ. με εκπαίδευση του προσωπικού)
  • απόφαση για το αν η προσπάθεια εξάλειψης της φύρας αξίζει τον κόπο (π.χ. η εξάλειψη της φύρας αξίζει το κόστος που συνεπάγεται η εκπαίδευση του προσωπικού;)

Πολλές επιχειρήσεις κάνουν διάκριση μεταξύ συνήθους και ασυνήθιστης φύρας. Πολλές παραγωγικές διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ορισμένων υλικών. Π.χ. για τη ραφή ενός πουκαμίσου είναι αναμενόμενο κάποια κομμάτια υφάσματος να μείνουν αναξιοποίητα.

Φύρα: το σαράκι που τρώει τις επιχειρήσεις

Κάθε επιχείρηση ορίζει τα δικά της όρια αποδεκτής, συνήθους φύρας και οργανώνει τις διαδικασίες της με τέτοιο τρόπο ώστε να κινείται στα τεθέντα πλαίσια.

Άλλες φορές, ατυχήματα ή έκτακτα γεγονότα κατά την εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών οδηγούν σε απώλεια υλικών, οπότε στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για ασυνήθιστη φύρα.

Ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί είναι ότι τα υψηλά ποσοστά φύρας ή οι συνέπειες που συνεπάγονται οι διαδικασίες απόρριψής της στο περιβάλλον συγκεντρώνουν ολοένα και περισσότερο των ενδιαφέρον των περιβαλλοντικών οργανώσεων και ασκούνται πιέσεις μέσω των καταναλωτών, των κυβερνητικών ρυθμίσεων και της κοινής γνώμης για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση της φύρας.

Τα υψηλά ποσοστά φύρας ακόμα και αν δεν έχουν υψηλό χρηματικό κόστος σημαίνουν κατασπατάληση πολύτιμων φυσικών πόρων, ενώ οι προτεινόμενες προσεγγίσεις για την παραγόμενη φύρα προτείνουν την ανακύκλωσή της, την επαναχρησιμοποίησή της στην παραγωγική διαδικασία ή την αξιοποίησή της σε άλλη, και, τέλος, εφόσον τίποτε από τα προηγούμενα δεν είναι εφικτό, την περιβαλλοντικά υπεύθυνη απόρριψή της.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!