Πώς μπορώ να έχω αξιόπιστη Κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρησή μου; - Purpose Συμβουλευτική

Πώς μπορώ να έχω αξιόπιστη Κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρησή μου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Προκειμένου να μπορείς να τιμολογήσεις σωστά τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή σου, πρέπει να γνωρίζεις το κόστος ανά μονάδα παραγωγής, κάτι όχι και τόσο εύκολο πάντα.

Άρα αυτό που χρειάζεσαι είναι να κάνεις κοστολόγηση με μέθοδο και σύστημα με την βοήθεια της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων.

Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (activity based costing) παρέχει αξιόπιστα κοστολογικά δεδομένα σε επιχειρήσεις στις οποίες η μέτρηση του κόστους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία τους.

Σε 4 βήματα

Η ανάπτυξη της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων περιλαμβάνει την υλοποίηση τεσσάρων βασικών βημάτων:

#1. Αναγνώρισε και κατάταξε τις Δραστηριότητες που σχετίζονται με τα προϊόντα της επιχείρησης

Δραστηριότητες σε όλες τις περιοχές της αλυσίδας αξίας (σχεδιασμός προϊόντος, παραγωγή, μάρκετινγκ, διανομή κ.λπ.) πρέπει να περιληφθούν στο τελικό προϊόν, από την αρχή έως το τέλος. Άρα δεν είναι μόνο το κόστος παραγωγής που πρέπει να έχεις κατά νου, αλλά και ο σχεδιασμός, το μάρκετινγκ, ο τρόπος διάθεσης κ.ο.κ.

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού καταλόγου δραστηριοτήτων. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να δημιουργηθεί με διάφορους τρόπους, περιλαμβανομένου των συνεντεύξεων με τους υπαλλήλους που εκτελούν αυτές τις δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες ταξινομούνται στον κατάλογο σε επίπεδα: μονάδας προϊόντος, παρτίδας, κατηγορίας προϊόντος, πελάτη ή εγκαταστάσεων.

#2. Εκτίμησε το Κόστος των δραστηριοτήτων του πρώτου βήματος

Εκτίμησε τα κόστη των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που προκαλούν κόστη. Τα κόστη περιλαμβάνουν την ανάλωση τόσο ανθρώπινων πόρων, όπως η παρεχόμενη εργασία στην παραγωγή ή στη συντήρηση των μηχανημάτων, όσο και φυσικών πόρων, όπως μηχανήματα και κτηριακές εγκαταστάσεις. Η πληροφόρηση πρέπει να περιλαμβάνει ώρες απασχόλησης από συνεντεύξεις με το προσωπικό και οικονομικά δεδομένα από το λογιστήριο.

Πώς μπορώ να έχω αξιόπιστη κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρησή μου;

#3. Υπολόγισε έναν Οδηγό κόστους για κάθε δραστηριότητα

Τα κοστολογικά δεδομένα των δραστηριοτήτων του δεύτερου βήματος χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της τιμής των οδηγών κόστους που η επιχείρηση χρησιμοποιεί για να αντιστοιχεί κόστη σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο οδηγός κόστους θα πρέπει να δικαιολογεί κάποια αιτιώδη σχέση μεταξύ κόστους και δραστηριότητας.

Για παράδειγμα αν για την παραγωγή ενός προϊόντος απαιτείται η λειτουργία ενός μηχανήματος επί 1 ½ ώρα, η λειτουργία του μηχανήματος «οδηγεί», είναι δηλαδή η γενεσιουργός αιτία του κόστους του προϊόντος. Άλλοι οδηγοί κόστους μπορεί να είναι οι ώρες νοσηλείας ασθενούς, τα τετραγωνικά  ή κυβικά μέτρα χρήσης μιας αποθήκης, οι ώρες απασχόλησης προσωπικού, ο αριθμός παρτίδων κ.λπ.

Πρακτικά ο οδηγός κόστους είναι αυτό το οποίο δικαιολογεί, αιτιολογεί γιατί προκαλείται ένα κόστος. Π.χ. για να ραφτεί ένα πουκάμισο πρέπει να απασχοληθεί η μοδίστρα μία ώρα, άρα η δραστηριότητα ραφή οδηγεί το κόστος απασχόλησης της μοδίστρας για ένα πουκάμισο 1 ώρα.

#4. Αντιστοίχισε Κόστη σε προϊόντα

Οι οδηγοί κόστους του τρίτου βήματος χρησιμοποιούνται για τον καταλογισμό κόστους σε προϊόντα. Για παράδειγμα, αν ένα συγκεκριμένο προϊόν απαιτεί τη λειτουργία ενός μηχανήματος επί 1 ½ ώρα και η τιμή του οδηγού κόστους είναι € 50 ανά ώρα, τότε στο προϊόν αντιστοιχίζεται κόστος € 75 βάσει της χρήσης του εξοπλισμού.

Με την ολοκλήρωση των τεσσάρων αυτών βημάτων, η επιχείρηση σου θα είναι σε θέση να υπολογίσει το κόστος των υφιστάμενων προϊόντων που προσφέρει, γνώση που συνεισφέρει στην κατανόηση της κερδοφορίας της ανά προϊόν και ανά πελάτη. Επίσης, τα κοστολογικά δεδομένα που προσφέρονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη κοστολόγηση νέων, σχεδιαζόμενων προϊόντων.

Σε περίπτωση που επιθυμείς να μάθεις περισσότερα για το πώς μπορείς να κοστολογείς με ακρίβεια τα προϊόντα σου ή θες να σε βοηθήσουμε εμείς άμεσα και γρήγορα να το κάνεις, επικοινώνησε μαζί μας.

 

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!