Διευθύνων Σύμβουλος: Ο ρόλος και οι ευθύνες του σε κάθε επιχείρηση - Purpose Συμβουλευτική

Διευθύνων Σύμβουλος: Ο ρόλος και οι ευθύνες του σε κάθε επιχείρηση

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ο διευθύνων σύμβουλος σε μια Α.Ε. ή ο διαχειριστής σε μια Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. είναι ο απόλυτος υπεύθυνος για το σχεδιασμό της στρατηγικής και της πολιτικής μιας επιχείρησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος είναι το πιο ισχυρό πρόσωπο σε μια επιχείρηση, καθώς ελέγχει την κατανομή των πόρων για τη δημιουργία αξίας.

Πώς όμως ο διευθύνων σύμβουλος επηρεάζει στην πράξη τον τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση;

Ένας διευθύνων σύμβουλος μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης και τη λήψη αποφάσεων, με πέντε πρωταρχικούς τρόπους: Διευθύνων Σύμβουλος: Ο ρόλος και οι ευθύνες του σε κάθε επιχείρηση

 • Ο διευθύνων σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση των επιχειρησιακών σκοπών και το σχεδιασμό της οργανωτικής δομής.
  Είναι αυτός κατανέμει εξουσίες και αρμοδιότητες, ώστε οι πόροι να συντονίζονται και να υποκινούνται για την επίτευξη των επιχειρησιακών σκοπών. Διαφορετικές οργανωτικές δομές προάγουν διαφορετικές μεθόδους συντονισμού και υποκίνησης των πόρων.

 

 • Ο διευθύνων σύμβουλος επιλέγει τα στελέχη – κλειδιά που θα απασχοληθούν στις καίριες θέσεις. Η επιλογή των στελεχών αυτών είναι ζωτικής σημασίας για το ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου, επειδή η ποιότητα της λήψης αποφάσεων είναι συνάρτηση των ικανοτήτων των βασικών στελεχών της επιχείρησης.
  Με την επιλογή των βασικών στελεχών, καθορίζει τις αξίες, τα μέτρα και την κουλτούρα που καθιερώνονται στην επιχείρηση. Π.χ. επικρατεί η επιχειρηματικότητα ή η αποστροφή της διακινδύνευσης;

 

 

 • Ο διευθύνων σύμβουλος ελέγχει την κατανομή των περιορισμένων πόρων, όπως κεφάλαιο και δικαιοδοσία λήψης αποφάσεων, μεταξύ των λειτουργιών και των τμημάτων της επιχείρησης.
  Ο έλεγχος αυτός προσδίδει εξαιρετική δύναμη στο διευθύνοντα σύμβουλο να επηρεάσει την κατεύθυνση των μελλοντικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης – τα είδη των προϊόντων που θα παράγει, τις αγορές στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί κ.λπ.

 

 • Οι ενέργειες και η φήμη του διευθύνοντος συμβούλου έχουν σημαντική επίπτωση στην εικόνα της επιχείρησης, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά και επηρεάζουν την ικανότητα της επιχείρησης να προσελκύει πόρους από το περιβάλλον της.
  Η προσωπικότητα και η αύρα ενός διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της επιχείρησης να προσελκύσει κεφάλαια από επενδυτές και δανειστές και να επιδράσει στην επιθυμία των πελατών να αγοράσουν τα προϊόντα της επιχείρησης. Παρόμοια επίδραση μπορεί να έχει η φήμη ακεραιότητας και τιμιότητας, καθώς και ένα ιστορικό ζυγισμένων, ηθικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αν όμως είσαι εσύ ο διευθύνων σύμβουλος στην εταιρία σου, τι μπορείς να κάνεις για να στέκεσαι πάντα στο ύψος των περιστάσεων και να καθοδηγείς την ομάδα; Επικοινώνησε μαζί μας για να σε βοηθήσουμε

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!