Δημιουργώντας Αξία: Κάνε την επιχείρησή σου να ευημερεί - Purpose Συμβουλευτική

Δημιουργώντας Αξία: Κάνε την επιχείρησή σου να ευημερεί

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Συχνά τίθεται το ερώτημα: γιατί μερικές επιχειρήσεις τα καταφέρνουν, ενώ άλλες αδυνατούν να επιβιώσουν, παρ’ ότι ανταγωνίζονται  στην ίδια αγορά με τις πρώτες; Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση να ευημερεί;

Η απάντηση μπορεί να φαίνεται απλή, στην πράξη όμως αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτονόητη: οι επιχειρήσεις υπάρχουν και ευημερούν στο βαθμό που δημιουργούν αξία.

Πώς όμως δημιουργούν αξία οι επιχειρήσεις; Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εισροές από το περιβάλλον τους και χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες για να μετατρέψουν αυτές τις εισροές σε αγαθά και υπηρεσίες.

Δημιουργώντας αξία

Οι εισροές περιλαμβάνουν ανθρώπινους πόρους, κεφάλαιο και εξοπλισμό, πρώτες ύλες, πληροφορίες και γνώση. Ο τρόπος που μια επιχείρηση επιλέγει και προσλαμβάνει τους πόρους που χρειάζεται από το περιβάλλον της, καθορίζει πόση αξία θα δημιουργηθεί κατά το στάδιο αυτό.

Αν μια επιχείρηση δεν καταφέρει να προσελκύσει τους κατάλληλους εργαζομένους, δεν συνεργαστεί με τους προμηθευτές που μπορούν να της εγγυηθούν την ποιότητα που απαιτείται ή δεν συγκεντρώσει το απαιτούμενο χρηματικό κεφάλαιο, η επιχείρηση ενδεχομένως να μην επιτύχει.

Ο τρόπος που μια επιχείρηση αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της και την τεχνολογία για να μετατρέψει τις εισροές σε εκροές, καθορίζει πόση αξία θα δημιουργηθεί κατά το στάδιο της μετατροπής. Η αξία που μια επιχείρηση δημιουργεί, είναι συνάρτηση της ποιότητας των δεξιοτήτων της, περιλαμβανομένης της ικανότητάς της να μαθαίνει από και να ανταποκρίνεται στο περιβάλλον της. Δημιουργώντας Αξία: Κάνε την επιχείρησή σου να ευημερεί

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα, πώς θα προωθήσει και θα πωλήσει τα προϊόντα της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκείμενου να προσελκύσει πελάτες. Η ευρεία γκάμα, οι σωστές τιμές, η έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη  μπορεί να είναι κάποιες από τις πιθανές απαντήσεις.

Το αποτέλεσμα

Τέλος, το αποτέλεσμα της διαδικασίας της μετατροπής, είναι οι εκροές αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία η επιχείρηση αποδεσμεύει στο περιβάλλον, όπου αγοράζονται και χρησιμοποιούνται από τους πελάτες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα χρήματα που εισπράττει από τις πωλήσεις για να αποκτήσει νέες προμήθειες εισροών και ο κύκλος επανεκκινεί.

Μια επιχείρηση που συνεχίζει να ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων, θα είναι σε θέση να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες εισροών και θα μπορεί να δημιουργεί ολοένα και περισσότερη αξία, καθώς συσσωρεύει δεξιότητες και ικανότητες. Οι πελάτες, δηλαδή, δίνουν την ψήφο εμπιστοσύνης (με την προτίμησή τους) σε μια επιχείρηση, ώστε αυτή να μεγεθύνεται και να βελτιώνεται.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βασική εισροή στο σύστημα δημιουργίας αξίας μιας επιχείρησης, είναι η ανάγκη του πελάτη και η κρίσιμη εκροή, είναι η ικανοποιημένη ανάγκη του πελάτη.

Αυτό εν τέλει καθορίζει και την επιτυχία μιας επιχείρησης: σε ποιο βαθμό, δηλαδή, ο πελάτης που έχει μια ανάγκη, θα εισέλθει ως εισροή και θα εξέλθει ως ικανοποιημένος πελάτης. Π.χ. σε ποιο βαθμό ο πεινασμένος πελάτης που θα επισκεφτεί ένα εστιατόριο θα αποχωρήσει ικανοποιημένος από το γεύμα που θα του έχει προσφερθεί.

Αν θες να έχεις και εσύ την ψήφο εμπιστοσύνης των πελατών σου, μπορούμε να σε βοηθήσουμε

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!