Δικτύωση των επιχειρήσεων: Πιο απαραίτητη από ποτέ - Purpose Συμβουλευτική

Δικτύωση των επιχειρήσεων: Πιο απαραίτητη από ποτέ

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Τι σημαίνει δικτύωση των επιχειρήσεων; 

Σε όλο τον κόσμο αναδύεται μια νέα τάση στην οργάνωση των επιχειρήσεων: η δικτύωση.

Η δικτύωση είναι ένας συνεργατικός σχηματισμός ανεξάρτητων επιχειρήσεων των οποίων οι δραστηριότητες συντονίζονται μέσω συμβάσεων και συμφωνιών.

Πολύ συχνά μια επιχείρηση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δικτυωθεί προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της. Για παράδειγμα, ένας παραδοσιακός ξενώνας μπορεί να συνεργαστεί με μια τοπική ταβέρνα για να παρέχει γεύματα στους πελάτες του, αντί να ανοίξει ο ίδιος κουζίνα. Γενικά, η εξωτερική ανάθεση είναι η μεταβίβαση μιας δραστηριότητας προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μιας επιχείρησης σε μια άλλη ανεξάρτητη επιχείρηση.

Συχνά, τα δίκτυα των επιχειρήσεων λαμβάνουν πολύ περίπλοκες μορφές, καθώς μια επιχείρηση συνάπτει συμφωνίες με ένα μεγάλο εύρος προμηθευτών, κατασκευαστών και διανομέων, προκειμένου να αναθέσει εξωτερικά σε τρίτους, δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της.

Για παράδειγμα, η εταιρεία Nike έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων στο Oregon των Η.Π.Α. Σχεδόν, όλες οι άλλες λειτουργίες που απαιτούνται για την παραγωγή και πώληση των υποδημάτων της έχουν ανατεθεί σε τρίτες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, π.χ. η σόλα ενός παπουτσιού μπορεί να κατασκευαστεί στη Ταϊβάν, το δερμάτινο μέρος στη Μαλαισία, η συρραφή να πραγματοποιηθεί στην Κίνα κ.ο.κ.Δικτύωση των επιχειρήσεων: Πιο απαραίτητη από ποτέ

Ποια πλεονεκτήματα, όμως προσφέρει η δικτύωση των επιχειρήσεων;

Κατ’ αρχάς στο βαθμό που μπορεί να βρεθεί ένας συνεργάτης που να αναλαμβάνει μια δραστηριότητα αξιόπιστα και με χαμηλότερο κόστος, το κόστος παραγωγής μειώνεται.

Δεύτερον, η δομή της επιχείρησης παραμένει περιορισμένη και αποφεύγεται η δημιουργία υψηλών γραφειοκρατικών κοστών και έτσι η επιχείρηση παραμένει μικρή και ευέλικτη.

Τρίτον, δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να λειτουργεί ως ένας ζωντανός οργανισμός. Αν το επιχειρησιακό περιβάλλον αλλάξει και εμφανιστούν νέες ευκαιρίες, η επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα μεταβάλλοντας τη δομή του δικτύου της, διακόπτοντας τη συνεργασία της με επιχειρήσεις των οποίων τις υπηρεσίες δεν χρειάζεται πλέον και δημιουργώντας νέες.

Επίσης, αν ένας συνεργάτης αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές της ποιότητας που έχουν τεθεί, είναι εύκολη η διακοπή της συνεργασίας μαζί του.

Ωστόσο, η δικτύωση των επιχειρήσεων δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται στενή αλληλεπίδραση μεταξύ λειτουργιών και ομάδων εργαζομένων, ώστε ο ένας να μαθαίνει από τον άλλο και να βελτιώνεται σταθερά το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Επίσης, οι διευθύνοντες είναι απαραίτητοι για να ενοποιούν τις δραστηριότητες των διαφορετικών ομάδων σε ένα συνεκτικό αποτέλεσμα που να έχει αξία. Τα προβλήματα συντονισμού που προκύπτουν όταν διαφορετικές επιχειρήσεις εκτελούν διαφορετικά τμήματα των διαδικασιών μπορεί να είναι τεράστια.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί ένας ικανοποιητικός βαθμός εμπιστοσύνης, προκειμένου να γίνει ελεύθερη ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης.

Αν θες να βελτιώσεις τον συντονισμό της επιχείρησης σου, δες εδώ

Γενικά, όσο πιο περίπλοκες είναι οι δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας που απαιτούνται για την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο περισσότερα είναι τα προβλήματα που ανακύπτουν στις δικτυώσεις των επιχειρήσεων. Όπως κάθε μορφή οργάνωσης, η δικτύωση είναι κατάλληλη για ορισμένες περιστάσεις και ακατάλληλη για άλλες.

Σε κάθε περίπτωση οι δραστηριότητες που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση θα πρέπει να περιφρουρούνται και να εκτελούνται από την ίδια την επιχείρηση και σε καμία περίπτωση να μην ανατίθενται σε τρίτους.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!