Όταν η επιχείρηση εξάγει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε άλλα πεδία ανταγωνισμού - Purpose Συμβουλευτική

Όταν η επιχείρηση εξάγει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε άλλα πεδία ανταγωνισμού

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ετοιμάσου να ανοιχτείς σε νέα πεδία.

Συχνά, μια επιχείρηση δεν μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη αξία στο πεδίο που δραστηριοποιείται και αναζητά νέα πεδία, όπου θα ανταγωνιστεί για πόρους.

Η επέκταση της επιχειρησιακής στρατηγικής περιλαμβάνει την αναζήτηση νέων πεδίων, όπου η επιχείρηση θα εκμεταλλευτεί, αλλά και θα προστατεύσει τη δυνατότητά της να δημιουργεί αξία από την ικανότητά της να παράγει σε χαμηλότερο κόστος ή διαφοροποιημένα προϊόντα.

Σε αυτή την περίπτωση μεταφέρει τις υφιστάμενες θεμελιώδεις ικανότητές της και τις εφαρμόζει σε νέα πεδία ανταγωνισμού.

Οι δύο βασικές στρατηγικές επιλογές είναι η κάθετη ολοκλήρωση και η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων.Όταν η επιχείρηση εξάγει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε άλλα πεδία ανταγωνισμού

Κάθετη ολοκλήρωση

Μια επιχείρηση που επιδιώκει τη στρατηγική της κάθετης ολοκλήρωσης αναλαμβάνει την εργασία των προμηθευτών ή των διανομέων τους.

Η ανάληψη των δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει είτε εξ αρχής, είτε με τη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας ή την εξαγορά του προμηθευτή ή του διανομέα.

Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση αποκτά τον έλεγχο της παραγωγής των εισροών της ή της διανομής των προϊόντων της. Για παράδειγμα, μια εταιρεία αναψυκτικών μπορεί να επεκταθεί στην παραγωγή γλυκαντικών ουσιών ή φιαλών (προμηθευτές), καθώς στην αγορά της εμφιάλωσης και μεταφοράς των προϊόντων ή των ταχυφαγείων (διανομείς).

Γιατί, όμως, να κάνει μια επιχείρηση κάτι τέτοιο;

Κατ’ αρχάς μπορεί να καρπωθεί τα κέρδη του προμηθευτή ή του διανομέα. Επίσης, σημαντικές εξοικονομήσεις κόστους μπορεί να προκύψουν όταν η επιχείρηση ελέγχει τη διευρυμένη αλυσίδα αξίας, προσδιορίζοντας τις προδιαγραφές παραγωγής και διάθεσης.

Οι στρατηγικές αυτές, μπορούν, ακόμα, να συμβάλλουν στη μοναδικότητα του προϊόντος, δίνοντας έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο των εισροών, ή τη διατήρηση της προσωπικής επαφής με τον πελάτη.

Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων

Η συσχετισμένη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων συμβαίνει όταν μια επιχείρηση εισέρχεται σε ένα νέο πεδίο, όπου μπορεί να αξιοποιήσει κάποια θεμελιώδη ικανότητα της για να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κόστους ή διαφοροποίησης προϊόντος στο πεδίο αυτό.

Η ασυσχέτιστη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων συμβαίνει όταν μια επιχείρηση εισέρχεται σε ένα νέο πεδίο, όπου δεν υπάρχει τίποτε κοινό με το κύριο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται.

Η αξία που δημιουργείται από την ασυσχέτιστη διαφοροποίηση προέρχεται από την αξιοποίηση μιας και μόνο θεμελιώδους ικανότητας: την ικανότητα της ανώτατης διοίκησης να ελέγχει ένα σύνολο επιχειρήσεων καλύτερα από τις υφιστάμενες διοικήσεις των επιχειρήσεων αυτών.

Αν θες να μάθεις ποια στρατηγική ανταγωνισμού πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρησή σου, δες εδώ

Παράδειγμα συσχετισμένης διαφοροποίησης για μια εταιρεία αναψυκτικών είναι η είσοδός της στην αγορά των chips, ενώ παράδειγμα ασυσχέτιστης διαφοροποίησης μπορεί να αποτελεί η είσοδός της π.χ. στην τραπεζική αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, οι στρατηγικές αυτές γιγαντώνουν τις επιχειρήσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έρχονται αντιμέτωπες με δυσλειτουργικές δομές και μεγάλα γραφειοκρατικά κόστη.

Βέβαια, τα πεδία αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην εν γένει ισχυροποίηση των επιχειρήσεων και την ανάδειξή τους σε ρυθμιστικό παράγοντα της οικονομικής ζωής των χωρών όπου δραστηριοποιούνται.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!