Πώς ενσωματώνονται οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση; - Purpose Συμβουλευτική

Πώς ενσωματώνονται οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Για να πετύχει η επιχείρηση χρειάζεται να ενσωματώνονται ομαλά οι εργαζόμενοι.

Οι νεοεισερχόμενοι πρέπει να μάθουν τις αξίες και τους κανόνες συμπεριφοράς που επικρατούν στην επιχείρηση ώστε να ενσωματώνονται με ευκολότερο τρόπο. Μπορούν να ακολουθήσουν ευέλικτο ωράριο; Μπορούν να διαφωνήσουν με την άποψη των προϊσταμένων τους;

Μαθαίνοντας την επιχειρησιακή κουλτούρα

Για να αφομοιώσουν την επιχειρησιακή κουλτούρα, οι νεοεισερχόμενοι πρέπει να πληροφορηθούν αναφορικά με τις αξίες της επιχείρησης. Μπορούν να διδαχθούν τις αξίες αυτές εμμέσως, παρατηρώντας τη συμπεριφορά των υφισταμένων υπαλλήλων και βγάζοντας συμπεράσματα αναφορικά με τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Πώς ενσωματώνονται οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση;

Αυτή η προσέγγιση, ωστόσο, είναι αρκετά παρακινδυνευμένη, καθώς οι νεοπροσληφθέντες μπορεί να υιοθετήσουν τις κακές συνήθειες των υπαλλήλων. Πιο ασφαλής είναι μια οργανωμένη διαδικασία κοινωνικοποίησης, η οποία διδάσκει τις επιθυμητές αξίες της επιχείρησης. Τι περιλαμβάνει, όμως, μια διαδικασία κοινωνικοποίησης;

Ας πάρουμε για παράδειγμα το στρατό. Οι νεοσύλλεκτοι εντάσσονται σε διμοιρίες (συλλογικότητα) σε κέντρα εκπαιδεύσεως ξέχωρα από το υπόλοιπο στράτευμα (επίσημη διαδικασία) και υφίστανται συγκεκριμένα γυμνάσια και εκπαιδεύσεις (δομημένο πρόγραμμα). Η διαδικασία της εκπαίδευσης έχει δεδομένη χρονική διάρκεια και απαιτήσεις (σταθερότητα), αναλαμβάνεται από αξιωματικούς οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπα (διαδοχή) και προβλέπει μηδενικό σεβασμό και καμία ανοχή μέχρι να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση (απαξίωση).

Ασφαλώς, καμία επιχείρηση δεν ακολουθεί τακτικές κοινωνικοποίησης, όπως αυτές του στρατού, ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να λειτουργούν σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή, βρίσκουν τις τακτικές αυτές ωφέλιμες.

Για να αφομοιωθούν πιο εύκολα οι εργαζόμενοί σου στην εταιρία, δες εδώ

Στον αντίποδα, επιχειρήσεις που επιθυμούν να λειτουργούν σαν ένας ζωντανός οργανισμός που προσαρμόζεται εύκολα στο περιβάλλον του, τείνει να υιοθετεί διαδικασίες κοινωνικοποίησης, οι οποίες είναι:

μοναδικές, προσωπικές για τον κάθε νέο υπάλληλο

ανεπίσημες

χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του υπαλλήλου

μεταβλητής διάρκειας και απαιτήσεων

χωρίς συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς

βοηθητικές, ώστε μέσα από τη θετική κοινωνική υποστήριξη να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να είναι ο εαυτός τους και να ενσωματώνονται στην εταιρία.Πώς ενσωματώνονται οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση;

Αναφορά σε «ήρωες» και τελετές

Η επιχειρησιακή κουλτούρα μεταφέρεται επίσης μέσα από ιστορίες ή μύθους αναφορικά π.χ. με τη διαδρομή των ιδρυτών ή άλλων σημαντικών «ηρώων» της επιχείρησης ή συγκεκριμένων περιστατικών και γεγονότων, που προβάλλουν σε υπερθετικό βαθμό τις επιθυμητές αξίες (π.χ. σεβασμό στην παράδοση, στην καινοτομία, στη σκληρή δουλειά, στην ακεραιότητα κ.λπ.) που καλούνται να υιοθετήσουν οι εργαζόμενοι για να ενσωματώνονται στην επιχείρηση.

Επίσης, τελετές και δραστηριότητες, όπως π.χ. η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας, εταιρικές εκδρομές, τελετές διαφόρων περιστάσεων (π.χ. προαγωγή, συνταξιοδότηση, βράβευση υπαλλήλων κ.λπ.) αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για τους υπαλλήλους να αναπτύξουν τις μεταξύ τους σχέσεις και να υιοθετήσουν τις αξίες που είναι επιθυμητές από την επιχείρηση.

Τέλος, η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία που επικρατεί σε μια επιχείρηση επιδρά καθοριστικά στη μετάδοση μιας συγκεκριμένης κουλτούρας.

Η τεχνική ορολογία που υιοθετείται ή δεν υιοθετείται, οι κανόνες ενδυμασίας των υπαλλήλων, η διαρρύθμιση των γραφείων (π.χ. διαφορές μεταξύ των γραφείων των διευθυντών και των απλών υπαλλήλων), ακόμα και η αρχιτεκτονική και η τοποθεσία των εταιρικών κτηρίων, όπως και τα εμβλήματα και τα συνθήματα της επιχείρησης λένε πολλά στους εργαζομένους αναφορικά με τις αξίες και τους κανόνες συμπεριφοράς που επικρατούν σε μια επιχείρηση.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!