Σε τι χρησιμεύει η ιεραρχία σε μια επιχείρηση; - Purpose Συμβουλευτική

Σε τι χρησιμεύει η ιεραρχία σε μια επιχείρηση;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Οι σκοποί και οι στόχοι των ενδιαφερομένων μερών μιας επιχείρησης, επιτυγχάνονται μόνο όταν οι επιχειρησιακές δεξιότητες και ικανότητες ελέγχονται μέσω της οργανωτικής δομής. Δηλαδή με την οργανωμένη ιεραρχία. 

Οι δραστηριότητες των εργαζομένων θα ήταν ασυνάρτητες χωρίς μια δομή που αναθέτει ρόλους σε ανθρώπους και διευθύνει τις δραστηριότητες των ανθρώπων και των λειτουργιών της επιχείρησης και αυτό το επιτυγχάνει η ιεραρχία

Η οργανωτική πρόκληση

Μια βασική οργανωτική πρόκληση για κάθε επιχείρηση είναι η απόφαση για το πόση εξουσία πρέπει να συγκεντρωθεί στην κορυφή της οργανωτικής ιεραρχίας και το πόση πρέπει να μεταβιβαστεί σε μεσαία και κατώτερα στελέχη.

Γιατί όμως απαιτείται η άσκηση αυτής της εξουσίας, της δύναμης δηλαδή να καθίστανται οι άνθρωποι υπόλογοι για τις πράξεις τους και να τους ορίζεται πώς θα ενεργούν; Τι καθορίζει το σχήμα που έχει η ιεραρχία, δηλαδή, τον αριθμό των κλιμακίων και το εύρος ελέγχου (πόσους υφισταμένους έχει) κάθε προϊσταμένου;

Το «ύψος» μιας οργανωτικής δομής είναι συνάρτηση του αριθμού των επιπέδων της ιεραρχίας (π.χ. διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, τμηματάρχης, υπάλληλος: 4 επίπεδα), του εύρους ελέγχου κάθε επιπέδου και της ισορροπίας μεταξύ συγκεντρωτισμού και εκχώρησης της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων.

Η ιεραρχία αναδύεται σε μια επιχείρηση όταν προκύπτουν τα πρώτα προβλήματα συντονισμού και υποκίνησης των υπαλλήλων. Καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται, αυξάνεται ο αριθμός των υπαλλήλων, καθώς και η εξειδίκευση των εργασιών που εκτελούν. Ο καταμερισμός των εργασιών και η εξειδίκευση δημιουργούν προβλήματα συντονισμού και υποκίνησης.

Αν θες να βελτιώσεις τη λειτουργία και την οργανωτική δομή της επιχείρησής σου, δες εδώ

Το νόημα της επίβλεψης

Όταν κάθε άτομο εκτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εργασίας, καθίσταται δύσκολο να εκτιμηθεί η πραγματική επίδοσή του, καθώς και η συνεισφορά του στην επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης. Π.χ. αν δύο σερβιτόροι εξυπηρετούν τα ίδια τραπέζια, πώς μπορεί να εκτιμηθεί η συνεισφορά του καθενός;

Ορίζοντας προϊσταμένους, μια επιχείρηση επιτυγχάνει τον άμεσο, πρόσωπο προς πρόσωπο, έλεγχο των υπαλλήλων της, καθώς οι προϊστάμενοι διευθύνουν προσωπικά τους υφισταμένους τους.

Η άμεση επίβλεψη επιτρέπει τη διαμόρφωση και τον επηρεασμό – σε άμεση αλληλεπίδραση – της συμπεριφοράς των υφισταμένων προς την επίτευξη των επιχειρησιακών σκοπών. Επίσης, βοηθά τη συζήτηση με τους υφισταμένους των προβλημάτων ή των νέων συνθηκών που ανακύπτουν.Σε τι χρησιμεύει η ιεραρχία σε μια επιχείρηση;

Ακόμα, διασφαλίζει ότι οι υφιστάμενοι εκτελούν τις εργασίες τους αποτελεσματικά και δεν αποκρύπτουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην επιχείρηση. Ο προσωπικός έλεγχος διευρύνει, τέλος, τις δυνατότητες μάθησης και προσωπικής εξέλιξης, ενώ αποτρέπει τις κοπάνες και τη σχόλη.

Η προσωπική επίβλεψη, επίσης, είναι μια ευκαιρία για τους προϊσταμένους να ηγηθούν με το παράδειγμά τους και να βοηθήσουν τους υφισταμένους τους να αναπτύξουν τις δικές τους διοικητικές δεξιότητες. Η προσωπική σχέση εξουσίας σε μια επιχείρηση είναι ενδεχομένως η πιο σημαντική και χειροπιαστή σχέση που δένει τους εργαζομένους με την επιχείρηση και καθορίζει πόσο καλά εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!