Η σημασία της Εκτίμησης του Κόστους σε μια επιχείρηση - Purpose Συμβουλευτική

Η σημασία της Εκτίμησης του Κόστους σε μια επιχείρηση

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Συνήθως όταν δοκιμάζεται ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα, δίνεται περισσότερο έμφαση σε θέματα απόκτησης των απαιτούμενων πόρων για το ξεκίνημά του (κεφάλαιο, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, άνθρωποι κ.λπ.), στον άρτιο σχεδιασμό των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να τύχουν ευνοϊκής αντιμετώπισης από την αγορά, και, βέβαια, στην άγρα πελατών, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να ξεκινήσει η εισροή χρημάτων στην επιχείρηση.

Σε αυτό το αρχικό στάδιο, συνήθως, δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος ή η δυνατότητα αναλυτικής εκτίμησης του κόστους της επιχείρησης.

Το πλήθος και η πολυπλοκότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών είναι κατά κανόνα περιορισμένα, οπότε η διαχείριση του κόστους είναι σχετικά εύκολη υπόθεση, ενώ, παράλληλα, δεν υπάρχει η απαιτούμενη εμπειρία, ώστε να γίνουν στοχευμένες εκτιμήσεις του κόστους.

Σε κάποιο βαθμό, δηλαδή, ο επιχειρηματίας κινείται στα τυφλά και θέτει ως πρώτη προτεραιότητα να κάνει την επιχείρησή του να δουλέψει.

Όταν η επιχείρηση αρχίσει να αναπτύσσεται

Καθώς όμως μια επιχείρηση αναπτύσσεται, η έμφαση πλέον αρχίζει να δίνεται στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και την επίτευξη κερδοφορίας.

Επίσης, σε αυτό το στάδιο ο επιχειρηματίας καλείται να λάβει πιο σύνθετες αποφάσεις, όπως π.χ. αν θα πρέπει να αναθέσει υπεργολαβικά μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή όχι.

Επομένως, οι επιχειρήσεις σταδιακά μπαίνουν στη διαδικασία εκτίμησης του κόστους τους για τρεις κύριους λόγους:

  1. Διαχείριση του κόστους. Ποιες ευκαιρίες υφίστανται για μείωση του κόστους, χωρίς να μειωθεί η αξία που προσφέρεται στους πελάτες
  2. Λήψη αποφάσεων. Πώς μπορώ να μεταβάλλω την τιμολογιακή πολιτική μου, ώστε να αποφύγω ορισμένους πελάτες και να προσελκύσω άλλους; Θα πρέπει να αναθέσω εξωτερικά σε τρίτους μέρος των λειτουργιών της επιχείρησής μου;
  3. Στρατηγικός σχεδιασμός. Υφίσταται κάποιο καλύτερο μίγμα πελατών και τμήμα της αγοράς σε σχέση με αυτό στο οποίο έχει ήδη εστιάσει η επιχείρηση;

Η εκτίμηση του κόστους μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία εκτίμησης της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των κοστών και των οδηγών του κόστους που προκαλούν αυτά τα κόστη.

Η σημασία της Εκτίμησης του Κόστους σε μια επιχείρηση

Και ένα παράδειγμα

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι προσπαθείς να μειώσεις τα έξοδα μετακίνησής σου. Συνήθως, διανύεις με το αυτοκίνητό σου 15.000 χιλιόμετρα το χρόνο και εκτιμάς ότι αν αξιοποιούσες τις δημόσιες συγκοινωνίες θα μείωνες τη χρήση του αυτοκινήτου σου σε 10.000 χιλιόμετρο το χρόνο, ποιο θα ήταν το οικονομικό όφελος από αυτή τη μεταβολή;

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν είναι απλή, γιατί γνωρίζεις ότι υπάρχουν κόστη τα οποία δεν συνδέονται με τη χρήση του αυτοκινήτου, όπως ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας, ενώ π.χ. τα έξοδα συντήρησης μεταβάλλονται σύμφωνα με τη χρήση του αυτοκινήτου, όχι όμως αναλογικά. Η μελέτη, λοιπόν, όλων αυτών των δεδομένων αποτελεί το αντικείμενο της διαδικασίας εκτίμησης του κόστους.

Όπως έχουμε επαναλάβει, τα κόστη δεν συμβαίνουν έτσι απλά, προκαλούνται από συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η πρόκληση για κάθε επιχείρηση είναι να αναγνωρίσει τις δραστηριότητες που προκαλούν κόστη, να εκτιμήσει τη σχέση μεταξύ του κόστους και των αιτίων του και να διαχειριστεί τις διαδικασίες που προκαλούν κόστη αποτελεσματικά.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!