Πόσο απαραίτητη είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη; - Purpose Συμβουλευτική

Πόσο απαραίτητη είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Η σημασία που έχει η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι πολύ μεγάλη.

Ο όρος εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στο χρέος ή την υποχρέωση των επιχειρήσεων να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες τροφοδοτούν, προστατεύουν, ενισχύουν και προάγουν την ευημερία και την ευεξία των ενδιαφερομένων μερών και της κοινωνίας εν γένει.

Για παράδειγμα, η επένδυση στις γνώσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, η συμβολή σε κοινωφελείς σκοπούς, η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών και η διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα για τη στήριξη της εθνικής οικονομίας είναι μερικά μόνο παραδείγματα κοινωνικά υπεύθυνων επιλογών.

Ο βαθμός δέσμευσης μιας επιχείρησης στην εταιρική κοινωνική ευθύνη διαφέρει

Στο ελάχιστο άκρο βρίσκεται η παρελκυστική προσέγγιση. Μια επιχείρηση με τέτοια προσέγγιση δεν συμπεριφέρεται κοινωνικά υπεύθυνα. Αντιθέτως, συμπεριφέρεται ανήθικα και παράνομα και εστιάζει τις προσπάθειες και ενέργειες της να συγκαλύψει τη συμπεριφορά της.

Το αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς είναι αναπόφευκτα όχι μόνο η απώλεια του ονόματος, αλλά τελικά και η πλήρης καταστροφή της επιχείρησης και αυτών που εμπλέκονται σε αυτή.

Η αμυντική προσέγγιση ορίζει μια ελάχιστη δέσμευση σε ηθικούς κανόνες. Οι αμυντικές επιχειρήσεις παραμένουν στα πλαίσια της νομιμότητας, ωστόσο ταυτίζουν το νόμιμο με το ηθικό και δεν επιχειρούν καμία προσπάθεια να επιδείξουν κοινωνική υπευθυνότητα πέραν των όσων επιβάλλει ο νόμος.

Θεωρούν ότι πρέπει να αποσκοπούν αποκλειστικά στη μεγιστοποίηση των κερδών για τους μετόχους τους μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος.

Η προσαρμοστική προσέγγιση υποδεικνύει την ανάγκη υποστήριξης της κοινωνικής υπευθυνότητας. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν αυτή την προσέγγιση πιστεύουν ότι πρέπει να δρουν ηθικά και όχι μόνο νόμιμα και προσπαθούν να συμβιβάσουν τα συμφέροντα των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών.

Επιλέγουν αποφάσεις που επιδοκιμάζονται από την κοινωνία και είναι πρόθυμοι να κάνουν το σωστό, όταν καλούνται να βοηθήσουν.Πόσο απαραίτητη είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη;

Τέλος, η προληπτική προσέγγιση υπερβαίνει την απλή επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και καλεί την επιχείρηση να αναγνωρίσει τις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών και να δραστηριοποιηθεί να τις ικανοποιήσει, δεσμεύοντας πόρους της επιχείρησης για το σκοπό αυτό.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση πέραν του σκοπού της να εμπορεύεται συγκεκριμένα προϊόντα και να παράγει κέρδη για τους μετόχους της μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, μπορεί να θεωρεί καθήκον της να προσφέρει εργασία σε άτομα με αναπηρία, προσφέροντας π.χ. το 5% των θέσεων εργασίας της για το σκοπό αυτό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην κοινωνική ενσωμάτωση των αναπήρων.

Η εταιρική ευθύνη στο εξωτερικό

Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία και η Ελβετία, όπου οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν υψηλό βαθμό κοινωνικής ευθύνης, η εγκληματικότητα και η ανεργία είναι μειωμένες, τα ποσοστά αναλφαβητισμού χαμηλά και υπάρχει σχετική κοινωνική ειρήνη μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων.

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις αξίες, τα πρότυπα συμπεριφοράς και το ήθος ολόκληρης της κοινωνίας. Αυτοί είναι και οι καρποί που φέρνει η εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Αν θες η επιχείρηση σου να είναι και αποτελεσματική και ηθικά υπεύθυνη, δες εδώ

Η αίσθηση της φροντίδας και του νοιαξίματος διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις είναι μακροχρόνια πιο επιτυχημένες και κερδοφόρες σε σχέση με επιχειρήσεις με καιροσκοπικό προσανατολισμό.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!