Γιατί είναι σημαντική η σωστή κοστολόγηση ενός Έργου; - Purpose Συμβουλευτική

Γιατί είναι σημαντική η σωστή κοστολόγηση ενός Έργου;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Όταν σχεδιάζεις ένα έργο, πρέπει να μπορείς να το κοστολογήσεις και σωστά, προκειμένου να κάνεις αντίστοιχα συμφέρουσα και για την επιχείρησή σου, οικονομική προσφορά.

Η κοστολόγηση έργου αντιμετωπίζει κάθε ξεχωριστό έργο σαν τη μονάδα εκροής της επιχείρησης και αντιστοιχεί κόστη σε αυτά σύμφωνα με τις αναλώσεις πόρων.

Έργο μπορεί να είναι οτιδήποτε, οποιοδήποτε project αναλάβει η επιχείρησή σου για κάποιον πελάτη της αποτελεί μιας μορφής Έργου. Ως παραδείγματα, Έργο αποτελούν η κατασκευή ενός σπιτιού, η νοσηλεία ενός ασθενούς, η ναυπήγηση ενός πλοίου, η εκπόνηση μιας μελέτης, η εκτύπωση προσκλητηρίων για ένα γάμο κ.λπ.

Γενικά, για κάθε περίπτωση έργου, υπάρχουν τα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά:

  • Κάθε μονάδα (ή παρτίδα) του προϊόντος είναι διακριτή και ξεκάθαρα διαχωρίσιμη από άλλα προϊόντα
  • Κάθε μονάδα είναι σχετικά υψηλής αξίας, ώστε να αξίζει τον κόπο η ξεχωριστή κοστολόγησή της από τα άλλα προϊόντα της επιχείρησης
  • Κάθε μονάδα τιμολογείται διαφορετικά, συχνά στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών
  • Τα κόστη που σχετίζονται με κάθε μονάδα είναι εφικτό να εντοπιστούν

Γιατί είναι σημαντική η σωστή κοστολόγηση ενός έργου;

Οι επιχειρήσεις που παράγουν εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες μπορούν να διαπιστώσουν σημαντικά οφέλη από την αντιστοίχιση του κόστους των πόρων τους σε κάθε ξεχωριστό έργο, που δικαιολογεί και τον κόπο και τα έξοδα ανάπτυξης ενός συστήματος εξατομικευμένης κοστολόγησης. Η εξατομικευμένη κοστολόγηση είναι χρήσιμη για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Αναγνώριση του είδους των έργων που πιθανολογείται ότι είναι τα πλέον κερδοφόρα, ώστε οι επιχειρήσεις να προσδιορίσουν το εύρος και την κλίμακα των δραστηριοτήτων τους
  • Συγκέντρωση δεδομένων για την εκτίμηση του κόστους μελλοντικών έργων, ώστε οι επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν τα κατάλληλα έργα στη βάση των πόρων που τα έργα αυτά απαιτούν και της αναμενόμενης κερδοφορίας τους
  • Διαχείριση του κόστους κάθε έργου υπό υλοποίηση, ώστε οι επιχειρήσεις να διασφαλίσουν ότι κινούνται εντός προϋπολογισμού και να λαμβάνουν έγκαιρη προειδοποίηση όταν διαπιστώνονται υπερβάσεις κόστους
  • Επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων έργων πριν την εισαγωγή σημαντικών τροποποιήσεων στα έργα που επηρεάζουν τους δεσμευόμενους πόρους, τα κόστη ή τη κερδοφορία τους
  • Μέτρηση της πραγματικής οικονομικής επίδοσης της επιχείρησης, ώστε να μπορεί να υπάρχει σαφής και πραγματική εικόνα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Έχει διαπιστωθεί ότι η ποιότητα και το κόστος των έργων μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, όταν οι υπεύθυνοι των έργων γνωρίζουν το κόστος υλοποίησής τους και καθίστανται υπόλογοι για το κόστος των πόρων που δεσμεύουν για την υλοποίησή τους.

Συμπερασματικά, ο συνδυασμός της αυξημένης ευαισθητοποίησης – επίγνωσης των προκαλούμενων δαπανών και της κατάλληλης μέτρησής τους μπορεί να αλλάξει θεαματικά τον τρόπο διαχείρισης των έργων σε μια επιχείρηση, έτσι ώστε τα κόστη να είναι διαχειρίσιμα και να μπορείς να διαφυλάττεις και ένα ποσοστό κέρδους.

 

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!