Μήπως ήρθε η ώρα να επεκταθείς στο εξωτερικό; - Purpose Συμβουλευτική

Μήπως ήρθε η ώρα να επεκταθείς στο εξωτερικό;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Η επέκταση στο εξωτερικό ανοίγει νέες πόρτες στην επιχείρηση σου.

Η επέκταση στο εξωτερικό και στις διεθνείς αγορές μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων της επιχείρησης.

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να επεκταθεί διεθνώς προκειμένου να δημιουργήσει αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

#1 Μεταφορά θεμελιωδών ικανοτήτων στο εξωτερικό

Η δημιουργία αξίας σε διεθνές επίπεδο ξεκινά όταν μια επιχείρηση μεταφέρει μια θεμελιώδη ικανότητά της σε μια ή περισσότερες λειτουργίες της στο εξωτερικό, προκειμένου να παραγάγει φθηνότερα ή ποιοτικά ανώτερα προϊόντα, που θα προσδώσουν στην επιχείρηση πλεονέκτημα κόστους ή διαφοροποίησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στη ξένη αγορά.

Για παράδειγμα, οι ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες έχουν διαπιστώσει ότι μπορούν να παραγάγουν ποιοτικά ανώτερο γιαούρτι σε σχέση με αλλοδαπές γαλακτοβιομηχανίες και έχουν εγκαθιδρύσει παραγωγικές εγκαταστάσεις σε αγορές του εξωτερικού.

#2 Δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου

Γενικά, όταν μια επιχείρηση αποφασίζει να μεταφέρει τις θεμελιώδεις ικανότητές της στο εξωτερικό, τοποθετεί τις δραστηριότητες δημιουργίας αξίας σε χώρες, όπου οι οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες είναι πιθανό να ενισχύσουν το πλεονέκτημα κόστους ή διαφοροποίησης που κατέχει.

Στη συνέχεια, εγκαθιδρύει ένα διεθνές δίκτυο – ένα σύνολο από καθήκοντα και ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ στελεχών, λειτουργιών και τομέων που συνδέουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης σε όλο τον κόσμο.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιεί τη συναρμολόγηση των προϊόντων της σε μια χώρα, το σχεδιασμό σε μια άλλη, ενώ η γενική διεύθυνση να εδρεύει σε τρίτη χώρα και οι προμήθειες να πραγματοποιούνται από προμηθευτές που είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο.Μήπως ήρθε η ώρα να επεκταθείς στο εξωτερικό;

#3 Απόκτηση πρόσβασης σε διεθνείς πόρους και δεξιότητες

Μια επιχείρηση με διεθνή δικτύωση έχει πρόσβαση σε πόρους και ικανότητες από όλο τον κόσμο. Καθώς κάθε χώρα έχει μοναδικά οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικούς πόρους και δεξιότητες, που τους προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για παράδειγμα, η Γαλλία έχει παράδοση στον τομέα των καλλυντικών και των αρωμάτων και πολλές επιχειρήσεις του κλάδου εγκαθιστούν το τμήμα έρευνας και ανάπτυξής τους στη χώρα αυτή για να επωφεληθούν από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Γαλλίας στο κλάδο αυτό.

#4 Αξιοποίηση της διεθνούς μάθησης για την ενίσχυση των θεμελιωδών ικανοτήτων

Οι επιχειρήσεις οργανώνουν τις διεθνείς δραστηριότητές τους για να αποκτήσουν την πρόσβαση σε γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν τις θεμελιώδεις ικανότητές τους.

Η πρόσβαση σε διεθνείς πόρους και δεξιότητες που προσφέρει η διεθνής δικτύωση εκθέτει την επιχείρηση σε ευκαιρίες βελτίωσης. Καθώς η επιχείρηση αφομοιώνει τις νέες δεξιότητες, μπορεί να τις μεταφέρει στην εγχώρια βάση της για να ενισχύσει τις θεμελιώδεις ικανότητές της και να τις επανεξαγάγει στις διεθνείς δραστηριότητές της, για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός της διεθνώς.

Αν θες η επιχείρησή σου να γίνει εξωστρεφής, δες εδώ

Έτσι, για παράδειγμα, μια καλή πρακτική μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί μια θυγατρική σε μια ξένη χώρα μπορεί να υιοθετηθεί και να βελτιωθεί από τη μητρική εταιρεία και να αποτελέσει πρακτική που εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης στο εξωτερικό.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μια επιχείρηση καλείται να αναπτύξει εξωστρέφεια, καθώς μόνο η εξωστρεφής προσέγγιση θα της επιτρέψει να αποκτήσει πρόσβαση σε πόρους και δεξιότητες. Αυτές θα την βοηθήσουν όχι μόνο να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο, αλλά και να εδραιώσει τη θέση της στην εγχώρια αγορά, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό από τις διεθνείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο «σπίτι» της.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!